Närtrafik

Närtrafik är en service för boende i och besökare till områden som inte har vanlig linjetrafik. Den kan beställas till eller från alla adresser som har mer än två kilometer till närmaste hållplats.

När kan du resa?
Du kan resa med närtrafik på vardagar klockan 09:00-12:30 och 17:00–22:00 samt lördagar, söndagar och röda dagar klockan 09:00-17:00.

Så här beställer du
Ring Östgötatrafikens beställningscentral på telefonnummer 0771-71 10 20, senast två timmar innan du vill resa. Ju tidigare du ringer desto bättre kan Östgötatrafiken planera resan. Du kan beställa resan upp till två veckor i förväg.

När vill du vara framme?
Eftersom din beställning samordnas med andra kan inte en exakt tid för avfärd utlovas. Ha med i beräkningen att den kan ändras med upp till 45 minuter. Säg till redan när du beställer om du har en tid att passa och behöver vara framme en viss tid.