Tillgänglighetsanpassat

Tillgänglighet på Östgötaleden

Känner du dig osäker på om du klarar av att besöka Östgötaleden? Det finns platser längs Östgötaleden som på olika sätt är anpassad för till exempel rörelsehinder. Här hittar du en lista över några platser som är anpassade för dig med rullator, barnvagn, rullstol eller som har svårt med balansen.

 

På Östgötaledens karta kan man söka fram platser som är tillgänglighetsanpassade. Klicka på ikonen för meny, längst ner till höger för att få i en lista över olika intressepunkter och markera Tillgänglighetsanpassad. På kartan visas då endast de intressepunkter som har någon form av tillgänglighetsanpassning. För att läsa mer om platsen klickar du på någon av de ikoner som visas på kartan.

Linköpings kommun:

Svartåmynningen naturreservat
Kring Svartåns mynning i Roxen finns en av Östergötlands finaste fågellokaler. Vår och höst rastar ett stort antal flyttfåglar här. Många fåglar häckar också på de vidsträckta strandängarna, bland annat rödspov. Naturreservatet är tillgängligt med rullstol från besöksområdena Nybro och Sättunaviken.

Vid besöksområde Nybro vid Svartåns inlopp i Roxen finns parkering med plats för tio bilar. Härifrån går en 600 meter lång tillgänglighetsanpassad grusväg till fågeltornet vid Nybro. Halvvägs till fågeltornet finns en parkeringsplats för rörelsehindrade. Här finns plats för fem bilar. Fågeltornet är tillgänglighetsanpassat via ramp med ledstänger och viloplan. Vid tornet finns ett dass som är tillgängligt med rullstol.

Vid besöksområde Sättuna i reservatets östra del finns parkering med plats för tio bilar. Härifrån går en 600 meter lång tillgänglighetsanpassad grusväg till Sättuna fågeltorn. Ungefär halvvägs till fågeltornet finns en parkeringsplats för rörelsehindrade med plats för tre bilar. Fågeltornet är tillgänglighetsanpassat via ramp med ledstänger och viloplan.

Hitta hit
Nybro: Kör förbi Tornby och vidare norrut på Bergsvägen mot Berg och Vreta kloster. 2,5 kilometer efter bron över E4:an är det skyltat högerut mot Svartåmynningens naturreservat.

Sättunaviken: Kör förbi Tornby och vidare norrut på Bergsvägen mot Berg och Vreta kloster. Två kilometer efter bron över E4:an är det skyltat högerut mot Ledberg och Kaga kyrka. Detta är avfarten mot Sättunavikens besöksområde. Tag höger direkt efter avfarten, fortsätt 350 meter och tag därefter vänster. Parkeringen ligger 200 meter in på vägen.

 

Mjölby kommun:

Skogssjöbadet
Skogssjön är Mjölbys pärla. Här finns stora möjligheter till bad, camping, motion och friluftsliv. Det finns även möjlighet att hyra lokaler för fest och konferenser, eller bara ta en fika under sommarmånaderna.

Badet har flera bryggor, är barnvänligt och tillgängligt för dig som har en funktionsvariation. Det finns en ramp som gör det enkelt komma ut i vattnet för att simma och bada. Här finns även RWC-toalett samt parkering för rörelsehindrade vid badstranden.

Hitta hit
Skogssjön ligger i Mjölbys norra stadsdel Slomarp, på vägen mot Skänninge. Se skylt "Skogssjön".

 

Motala kommun:

Kärnskogsmossen naturreservat
Kärnskogsmossen är mest känt för sitt rika fågelliv. Under slutet av april kan man uppleva ett rikligt orrspel vid besöksplatsen vid Bergön. Ljudkulissen från ett 40-tal spelande orrtuppar är en upplevelse som gör det värt att stiga upp i gryningen.

Vid reservatet finns en större parkeringsplats härifrån är det cirka 500 meters promenad fram till utsiktsplatsen vid Bergön. Personer med rörelsehinder får köra hela vägen fram till parkeringen vid Bergön. Vid Bergön finns en anordnad grillplats, fikabord och dass som alla är tillgängligt för personer med rörelsehinder.
Från Bergön utgår en cirka sex kilometer lång vandringsled. Större delen av sträckan går på träspång. Ledens första sträcka, cirka 500 meter, går på extra bred spång för att vara tillgänglig med rullstol.

Hitta hit
Från Tjällmo följ väg 211 ca 9 km norrut, till avtagsväg mot Mickelsbo, följ skyltning mot naturreservat.

Mariebergsudden
Mariebergsudden överraskar med sin urskogsliknande blandskogsmiljö. Runt udden går en markerad rundslinga med start vid södra Varamobaden. Delar av leden är tillgänglighetsanpassad, till exempel vägen från Varamostranden och ut till en grillplats.

Hitta hit
Udden ligger vid Agneshögsgatans avslutning i Marieberg

Råssnäsudden
Detta är av motalaborna ett välbesökt friluftsområde med strövområden, bad, småbåtshamn och grönytor för boule, varpa och fotboll.

Östgötaleden följer stranden runt Råssnäsudden i ca 2,5 km. Leden är här tillgänglig med barnvagn och rullstol. Här får man fantastisk utblick över Vättern bland tallar och ekar.

Nära parkeringen vid Råssnäs friluftsområde finns en tillgänglighetsanpassad toalett

Hitta hit
Sväng av mot Råssnäs från Agneshögsgatan. Följ sedan Råssnäsvägen och Biskopsvägen ut till udden.

 

Norrköpings kommun:

Ågelsjöns naturreservat
Ågelsjön är ett av Norrköpings mest besökta naturområden. Den gamla skogen, branterna och klarvattensjön ger området höga naturvärden men också höga friluftslivsvärden. Området är populärt för vandring, fiske, klättring och skridskoåkning.

Parkeringsplatsen vid Ågelsjöns östra ände är en naturlig utgångspunkt för aktiviteter i området. Här finns ett tillgänglighetsanpassat torrdass. Vid parkeringen startar en tillgänglighetsanpassad led på ca 800 lång. Leden passerar badplatsen och fortsätter ytterligare ett stycke längs den fina stranden vid Ågelsjön. Vid badplatsen finns sommartid en tillgänglighetsanpassad badramp. Utmed leden finns även Lillebrors sagostig, en stig för barn med illustrationer från Jonna Björnstjernas bilderbok Sagan om den underbara familjen Kanin och monstret i skogen.

Hitta hit
Ta väg 55 norrut från Norrköping mot Katrineholm. Strax efter Åby finns en skyltad avtagsväg mot Hultsbruk åt vänster. Håll sedan rakt fram ca 1 km och du kommer till parkeringsplatsen.

Glotternskogens naturreservat
Glotternskogens naturreservat bjuder på typisk Kolmårdsnatur med gammal trolsk barrskog i ett omväxlande sprickdalslandskap med hällmarker, sumpskogar och branter.

Från den sydligaste av reservatets tre parkeringsplatser leder en tillgänglighetsanpassad del av Östgötaleden ner till Nedre Glottern. Leden är ca 800 meter lång och går ner till ett vindskydd ett stenkast från Nedre Glotterns strand. Här låg tidigare ett torp vid namn Karlsdal. Utefter stigen gick förr en liten järnväg som användes till att transportera torv som fraktades till Torshagsfabriken. Även kol fraktades ut här. Runt om i skogarna fanns många kolmilor och en omlastningsplats för kol låg invid stigen. Man kan fortfarande se rester av denna.

Hitta hit
Åk väg 55 mot Katrineholm från Norrköping. Ta väg skyltad Glotternskogen till höger efter den långa backen, då du har sjön Näknen på vänster sida. Efter en kilometer passerar du en parkering vid en bom. Fortsätt förbi och kör två kilometer till nästa reservatsparkering. Härifrån finns en markerad led till vindskyddet.

Sörsjön
Välkommen till Friluftsanläggningen Sörsjön. Området är tillgängligt för dig med rullstol, barnvagn eller rullator Här finns ett litet fint bad. Stranden är långgrund och utgörs av sand. Runt om finns härliga gräsytor att sola på. Här finns också en brygga med tillgänglighetsramp och ett tillgänglighetsdass. Vid campingen strax bredvid finns toaletter, kiosk och servering.

Hitta hit
Med bil tar man väg 55 norrut från Norrköping mot Katrineholm. Avfart vid skylt Sörsjön norr om Åby. Följ skyltning mot Sörsjön.

 

Söderköpings kommun:

Albogaskogens friluftsområde
Albogaskogen är ett av Söderköpings populäraste områden för tätortsnära rekreation och idrotts- och friluftsverksamhet. Här ligger fokus på tillgänglighet, närhet, familj, föreningsverksamhet och friluftsliv för alla.

Här finns den 1 km långa En gång för alla, som är en tillgänglighetsanpassad stig med belysning. På ett enkelt sätt kan alla, med eller utan funktionshinder, få tillgång till naturen. Fyra bänkar finns utplacerade utmed stigen. Underlaget utgörs av hårt packat grus.

Vid start och mål finns en grillplats med bänkar anpassade för rullstolar. Dessutom finns ett utegym där fem stationer är tillgänglighetsanpassade.

En rymlig parkering med handikapparkering finns vid SOK-stugan där stigen börjar. Här finns även finns HWC.

Hitta hit
Anläggningen finns på Albogaleden 9, Söderköping

 

Valdemarsviks kommun:

Kvädöfjärden
Flera sammanlänkade vandringsleder finns i området och de är en del av Östgötaleden. Informationsskyltar finns på parkeringarna och på flera andra platser i reservatet. Reservatets huvudparkering är vid Ekudden. Här finns fikabord, torrdass och soptunna. Från parkeringen går korta stigar ut till ett vindskydd med eldplats och en utsiktsplats mot öppet hav. Dessa stigar är tillgängliga för personer med rörelsehinder.

Mer information och vägbeskrivning hittar du hos Länsstyrelsen Östergötland 

Majeldsberget
Relativt centralt i Valdemarsvik finns en utsiktsplats dit du kan ta dig på en anpassad stig. Här kan man sitta länge och njuta av utsikten. Mer information och vägbeskrivning kan du få av turistbyrån i Valdemarsvik.

Gamla Banvallen
Du startar i Valdemarsvik och sedan Östgötaleden som går på Banvallen efter den gamla smalspåriga järnvägen (1906-66) fram till Gusum. Leden är markerad med orange och är 10 kilometer. Den är en lokal cykelled varför den är lämplig för ex rullstolar, barnvagnar och rullatorer.

Mer information och vägbeskrivning kan du få av turistbyrån.

 

Åtvidabergs kommun:

Åsens naturreservat
Utöver Östgötaleden kan man följa en liten markerad reservatsslinga för att se reservatets mångfald av natur och kultur. För dig med rörelsenedsättning finns möjlighet att stanna vid Ekdammen som har en eldkåta med eldkamin och tillhörande vedförråd. Utanför finns bord och grillanordning. Du är varmt välkommen att nyttja anläggningarna och sedan lämna dem i det skick du vill finna dem.

Mer information och vägbeskrivning hittar du hos Länsstyrelsen Östergötland 

 

Ödeshögs kommun:

Stora Lund
Vid Stora Lunds naturreservat finns det en brygga som är tillgänglig för alla. Från viken vid sandstranden som ligger i nära anslutning till P-platsen utgår en 65 meter lång brygga som sträcker sig utmed klipphällarna vid Vättern.

Information och vägbeskrivning kan du få via turistbyrån i Ödeshög

Omberg, Bokskogsstigen
Möt bokskogens pelarsal utanför Ekoparkcentrum, Stocklycke vandrarhem. På en 650 m lång slinga tar du dig lätt fram med rullstol, rullator och barnvagn. Synskadade hittar vägen med hjälp av ett ledrep. Två fikaplatser med bord finns vid stigen och på en bro över en vacker bäck finns sittbänkar. På våren är fågelsången i skogen magnifik. Då blommar också vitsippor, lungört och violer. Sommartid ger bokskogens djupa skugga svalka och ett sällsamt lugn. Bokskogen vid Naturum är ”bara” ca 130 år gammal och var tidigare åkermark till Stocklycke gård. Håll utkik efter odlingsrösen och lämningar från diken som passeras vid små ”broar”. 

Mer information och vägbeskrivning: https://www.sveaskog.se/globalassets/trycksaker/ekoparksmaterial/vandringsleder-omberg.pdf

 

Ydre kommun:

Naturstig vid Torpöns Färjeläge
Upplev barrskogen och närheten till sjön Sommen på naturstigen i anslutning till Torpöns Färjeläge. Här tar du dig lätt fram med rullstol, rullator eller barnvagn. Slingan är ca 350 meter enkel väg, ca 700 meter tur och retur.
Det finns parkeringsmöjlighet i båda ändar av slingan. Vid den stora parkeringen vid Torpöns Färjeläge finns ett tillgänglighetsanpassat WC.

Mer information kan du få via naturum Sommen