Hitta till Signaturleden

Omberg trafikeras inte av ordinarie kollektivtrafik, men det går att beställa så kallad närtrafik till och från boendeanläggningarna. Observera att man enbart kan åka närtrafik vissa tider och till vissa platser. Läs mer om vad som gäller!

Så här kan man resa kollektivt

Tåg till Mjölby, därifrån buss till Ödeshög med Östgötatrafiken. Utmed vägen finns närtrafikhållplatser vid Stocklycke vandrarhem, Borghamns Strand samt Ombergs Turisthotell dit man kan beställa transport. 
 
Efter avslutad vandring bokar man närtrafik från Ombergs Turisthotell till Ödeshög och därifrån buss med Östgötatrafiken till Mjölby.  
 
För att beställa Närtrafik:
Till/Från Stocklycke Vandrarhem eller Ombergs Turisthotell: (Till och från dessa platser kan man endast åka till/från hållplats Torget, Ödeshög).
 
Ring till Östgötrafikens beställningscentral och beställ Närtrafik, från hållplats Torget i Ödeshög (vilket är en befintlig busshpl.) och till adress Stocklycke Vandrarhem alternativt Ombergs Turisthotell. BC kommer att fråga vilken tid man vill åka (inom det bokningsbara intervallet), utifrån den önskade tiden tilldelas man en tid så nära som möjligt utifrån tillgång på fordon i aktuellt område.
Omvänt - ange från Stocklycke Vandrarhem eller Ombergs turisthotell och då finns endast hpl Torget i Ödeshög att välja på som destination.
 
Till/Från Borghamn Strand: (Till och från Borghamn Strand kan man endast åka till/från någon av hållplatserna i Vadstena.)
Befinn dig på någon av hållplatserna i Vadstena (Starby (Östenssons), Vårdcentralen, Brandstationen busshållplats) och beställ Närtrafik därifrån till Borghamn Strand eller omvänt beställ Närtrafik från Borghamn Strand och beställningscentralen kan boka till någon av ovanstående hållplatser i Vadstena. 
 
Från Vadstena kan du ta buss till Skänninge och därifrån tåg till Mjölby.