Information och kontakt

Vill du ha information eller rapportera något utefter Östgötaleden, eller vill du komma i kontakt med turistinformationen i respektive kommun, hittar du kontaktuppgifter här. 

Kontakt Östgötaleden
Region Östergötland
:
E-post 

Kommunansvariga Östgötaleden:
I varje kommun finns en ansvarig kontaktperson.
Se lista

Turistinformation och evenemang:
Söker du mer detaljerad information om utbudet i de olika kommunerna och hos besöksmålen, se kontaktuppgifter till Östergötlands turistservice.

Visit Östergötland är Östergötlands regionala besökswebb och  innehåller information om Östergötlands destinationer.

På gång är Östergötlands regionala evenemangskalender för aktuella händelser.