Signaturled Omberg

Vi är stolta över att STF har utnämnt en del av Östgötaleden till Signaturled Omberg. En signaturled är en vandringsled som erbjuder spektakulära naturupplevelser, som är lämplig för både nybörjare och erfarna vandrare, lättillgänglig via kollektivtrafik samt erbjuder möjlighet till övernattning.

Vår pärla signaturled Omberg följer vackra skogsstigar och småvägar längs med Vätterns strand mot Omberg. Vandringen passerar även naturreservat och historiska platser. I Ekopark Omberg kan du se bokskogen i sluttningen ner mot Vättern, dramatiska bergsbranter, jätteekar i beteslandskapet och färgsprakande slåtterängar. Se film om signaturleden nedan.