Se och göra

Tryserum rundslinga 22 km

Här finns de djupa skogarna, den lummiga grönskan, åkrar och ängar - och närheten till havet. Ett unikt landskap med plats att bara vara.

Länk till karta

Med utgångspunkt från Tryserums kyrkby kan du vandra en slinga som blir cirka 22 km. Vill du vandra medurs följer slingan Östgötaledens huvudled Valdemarsvik-Åsvik på östra sidan om sjön Rånen. Här passeras lämningarna efter Härads gamla koppargruva. Slingan viker av västerut och passerar det vackra godset Hornsberg vid sjöns sydspets.

Leden slingar sig sedan norrut genom odlingslandskap och skog på grus- och skogsvägar och passerar genom Rödgölsskogens naturreservat. Här finns gammal barrskog av olika slag, lavklädda hällmarker med gammal tallskog och sänkor med örtrik granskog.

Slingan ansluter sedan norrut till huvudleden mellan Tryserum-Fallingeberg. Vindskydd med grillplats finns vid Skirgöl och vid Ekbacken i Tryserum, där det även finns ett vandrarhem.

Kontaktinformation

Valdemarsviks kommun
615 80 Valdemarsvik
Kontaktperson: Fredrik Törnborg
Telefon: 0123-19103
Telefon: 076-1034260

E-post: fredrik.tornborg@valdemarsv...
Hemsida: www.ostgotaleden.se

Hitta hit

Fakta

Längd: 22 km
Svårighetsgrad: Enkel
Underlag: Bred skogsstig, Grusad bilväg