Se och göra

H-tallen rundslinga 10,2 km

Upplev den variationsrika Glotternskogen, ett typiskt stycke vild och otämjd Kolmårdsnatur. Här är det lätt att se både tomtar och troll.

Länk till etappen på digitala kartan

Åk kollektivt: Hållplats Torshag i Åby trafikeras av Östgötatrafiken, linje 12. Se Östgötatrafiken  Härifrån kan du ansluta till rundslingan H-tallen. Det är skyltat upp till sjön Nedre Glottern. Följ vandringsleden norrut längs sjöns östra strand tills du når Glotternskogens naturresevat. 

Rundslingan genom Glotternskogen går till största delen på skogsstigar i kuperad terräng. Här bjuds du på en blandning av granskogar, hällmarker, gles tallskog med blåbärsris och mossiga block. I fuktiga svackor doftar pors och skvattram. Delar av rundslingan går genom Glotterskogens naturreservat

Skogen är präglad av brand bland annat på grund av att det här förr bedrevs kolning för att förse Kolmårdens bergsbruk med bränsle. Skogsbränder och att området undgått modernt skogsbruk har givit en stor artrikedom.

Leden passerar sex sjöar av varierad storlek. Här finns inga officiella badplatser, men det finns flera möjligheter till bad. Kanske hittar du din egen badklippa. 

Missa inte den märkligt formade tallen i södra delen som givit rundslingan dess namn.

Vindskydd med torrdass i närheten finns vid Mela/Såggölen och vid Nedre Glottern. Leden mellan naturreservatets parkering i söder och vindskyddet vid Nedre Glottern är tillgänglighetsanpassad

OBS! Rundslingan är ny juli 2022 och binder ihop tidigare delar av Östgötaleden vid sjöarna vid Övre och Nedre Glottern via befintliga stigar. Fortfarande återstår arbetet med att markera den nya delen. Du kan vandra slingan redan nu. Sträckningen är publicerad på vår digitala karta. Det finns även en nedladdningsbar karta över rundslingan.

(uppdat 2022-07-05/eb)

Kontaktinformation

Norrköpings kommun
Norrköping
Kontaktperson: Axel Karlsson
Telefon: 011-151843

E-post: per-axel.karlsson@norrkopin...
Hemsida: www.ostgotaleden.se

Hitta hit

Fakta

Längd: 10,2 km

Underlag: 80% skogsstig, 20 % skogsväg

Svårighetsgrad: Medel, svårare passager med trappor och rep i söder längs Nedre Glottern och spänger i norra delen.

Aktiv vandringstid: 3 - 4 timmar

Dricksvatten: Saknas utmed rundslingan. Tag med eget vatten

Vindskydd, grill-/eldplats & torrdass: Mela/Såggölen och Nedre Glottern

Tillgänglighetsanpassning: 800 meter led mellan naturreservatets södra parkering och vindskyddet vid Nedre Glottern med anpassat torrdass.

Vägbeskrivning

MED BIL:
Det finns totalt 3 parkeringar vid Glotternskogens naturreservat.
Åk väg 55 mot Katrineholm från Norrköping. Ta väg skyltad Glotternskogen till höger cirka en mil norr om Norrköping.
Efter knappt 1 kilometer finns den första parkeringen. Här finns informationsskylt och rastbord. Strax bredvid ligger en kolbotten med rester från en gammal kolarkoja. Följ grusvägen cirka 700 meter till leden.
Fortsätter du en bit kommer du till den andra parkeringen vid en bom, här utgår flera vandringsleder. fortsätt grusvägen cirka 300 meter till leden.
Du kan också fortsätta att köra ytterligare två kilometer till den tredje och sydligaste reservatsparkeringen där både Östgötaleden och en reservatsled utgår. Härifrån och ner till vindskyddet Karlsdal är leden tillgänglighetsanpassad, sträcka 800 meter.

MED KOLLEKTIVTRAFIK:
Hållplats Torshag i Åby trafikeras av Östgötatrafiken, linje 12. Härifrån kan du ansluta till rundslingans södra del.
Från hållplatsen är det skyltat upp till sjön Nedre Glottern. Följ vandringsled norrut längs sjöns östra strand tills du når Glotternskogens naturreservat. Här kan du ansluta till Östgötaledens rundslinga H-tallen. Från bussen är det sammanlagt två kilometer.
Planera din resa med Samtrafiken Resrobot: https://reseplanerare.resrobot.se/