Se och göra

Hästholmenslingan 4,2 km

OBS! Ålebäcken är stängd för passage. Läs mer här

En kortare slinga runt Hästholmen och Ålebäcken med fina vyer mot Omberg. Den första biten har gemensam sträckning med etappen Ödeshög-Stocklycke.

Länk till rundslingan på kartan

Mellan Hästholmen och Ålebäcken vandrar du huvudsakligen på stig i öppen mark med slående utsikt över Vättern och mot Omberg. Det finns flera klippor att ta rast vid eller ett bad. 

Du följer Ålebäcken ett kort stycke inåt land genom en beteshage. Här ser du lämningar av gamla kvarnanläggningar som delvis är medeltida. Vid Ålebäcken finns det några spänger och en bro. I månadskiftet oktober-november kan du se öringar gå upp i bäcken för att leka. 

Strax efter Ålebäcken delar sig leden, åt väster fortsätter leden mot Stocklycke. Följer du rundslingan viker du av österut. Du vandrar på en liten grusväg med utsikt över fälten mot Omberg och det anrika Turisthotellet vid bergets sydsluttning. 

Framme vid en korsning vänder du söderut på liten asfaltsväg och följer denna tillbaka mot Hästholmen. Strax efter korsningen står Sverkerstenen. Denna markerar den plats där kung Sverker enligt legenden blev dödad år 1156. 

Inne i Hästholmen finns en markerad avstickare till ett hällristningsområde med gåtfulla symboler från bronsåldern.

BETESDJUR KAN FÖREKOMMA

(uppdat 2023-12-13/eb)

Kontaktinformation

Ödeshögs kommun
Ödeshög
Kontaktperson: Maud Konradsson
Telefon: 0144-35000

E-post: maud.konradsson@odeshog.se
Hemsida: www.ostgotaleden.se

Hitta hit

Res med kollektivtrafiken

Fakta

Längd: 4,2 km

Underlag: 58% mindre asfaltsväg, 42% stig och smal grusväg

Svårighetsgrad: Enkel

Vägbeskrivning

I Hästholmen parkerar du bäst bäst på den stora P-platsen vid Stationsvägen. I Ödeshögs kommun är all parkering gratis och du behöver inte någon p-skiva.