Se och göra

Birgittas udde rundslinga 4,6 km

Rofylld vandring i den heliga Birgittas spår.

Länk till rundslingan på digitala kartan

Rundslingan följer del av Östgötaledens etapp Motala-Borensberg, som även delar sträckningen med Birgittaleden. Birgittaleden är en pilgrimsväg som knyter ihop delar av den heliga Birgittas liv, i dåtid och nutid.

Rekommenderad startplats vid parkeringen till Birgittas udde. Här finns information om området och en torrtoa.

Du vandrar på grusvägar och skogsvägar. Området är bilfritt, en plats för fysisk och andlig rekreation och naturupplevlser.

Längst ut på udden i Boren finns ruinerna efter den medeltida borganläggning där den heliga Birgitta levde och verkade. Här hittar du information om guidning av medeltidens Ulvåsa via din mobiltelefon.

Borgen anlades i början av 1200-talet och bestod av ett stenhus med källare och ett par långa träbyggnader. Vallgravar skyddade från ovälkomna besökare från land. Idag återstår endast källaren och de torrlagda vallgravarna, samt grunderna till träbyggnaderna. På vardera sidan om dörröppningen till källaren finns stora hål som visar att man kunnat stänga till med en dragbom. 

Runt omkring borgen finns röjningsrösen som är spår efter stenröjda åkrar, som troligen brukades redan när heliga Birgitta bodde där. Ut över sjön i riktning mot Kristbergs kyrka ses ofta blanka ”strömfåror” på vattenytan, så kallade Birgittavägar.

1315 var året när den då tolvåriga Birgitta trolovades med Ulf Gudmarsson. Året därpå gifte sig paret och bosatte sig på Ulvåsa. Där levde de ett familjeliv som varade i 28 år. Birgitta fick åtta barn och var rådgivare åt den unga drottning Blanka.

(uppdat 2021-12-22/eb)

Kontaktinformation

Motala kommun
Motala
Kontaktperson: Hilda-Linn Berglund
Telefon: 0141-225054

E-post: hilda-linn.berglund@motala.se
Hemsida: www.ostgotaleden.se

Hitta hit

Fakta

Längd: 4,6 km + 800 meter enkel väg från parkeringen. Möjlighet att korta av vandringenfinns.

Underlag: Grusvägar och skogsvägar

Svårighetsgad: Enkel

Vägbeskrivning

Hitta till startplats, parkering Birgittas udde:
Åk väg 1050 mellan Ljungsbro och Motala. Vid Asks kyrka sväng norrut mot Ekbyborna. Efter ca 1,8 km är det skyltat mot Ulvåsa och Birgittas udde.
Från startplatsen är det 800 meter till rundslingan. Gå norrut och du når strax Östgötaleden. Sväng vänster på leden till en korsning. Här början rundslingan.