Se och göra

Ekängsdalen runt 3,5 km

Söder om Vidingsjö motionscentrum och naturreservat i Linköping ligger Ekängsdalen, en dalgång där flera nya våtmarker har skapats. Den 3,5 km långa rundslingan tar dig runt de fågelrika våtmarkerna Ekängssjön och Ullstämmasjön. 

Länk till etappen på kartan

Från fågeltorn och tillgänglighetsanpassade plattformar kan du njuta av ett rikt fågelliv stora delar av året. Här finns bland annat den sällsynta svarthakedoppingen.Rundslingan hänger ihop med etappen mellan Vidingsjö och Bjärka Säby. Man kan gå hela leden eller bara gå runt den västra eller östra delen via slingor som hänger ihop. Väljer du den längsta slingan blir vandringen tre och en halv kilometer lång, men du kan också välja kortare etapper. Leden passerar flera fågeltorn, rastplatser med grillmöjligheter och vindskydd.

Leden är lätt att vandra, men mellan sjöarna behöver man gå på en spång. 

Entrén till rundslingan är även entré till Ullstämmaskogens naturreservat och ligger söder om Ekängssjön. Här finns p-plats, rastplats, torrdass, vindskydd och informationsskylt om naturen i området. Här finns även en plattform för fågelskådning. 

Observera att det inte är tillåtet att elda i Ullstämmaskogens naturreservat. Om du vill göra upp eld så gör det vid iordningställda eldplatser. Rastplatsen har en eldstad, så här kan du elda och grilla din mat. Ved finns vanligtvis på plats, men vill du vara helt säker på att kunna elda rekommenderas att du tar med dig egen ved eller grillkol.

Man kan nå Ekängsleden genom att vandra Östgötaleden från Vidingsjö motionscentrum.

Kontaktinformation


Linköping
Kontaktperson: Håkan Lundberg
Telefon: 013-262643

E-post: hakan.lundberg@linkoping.se
Hemsida: www.ostgotaleden.se

Hitta hit

Res med kollektivtrafiken

Fakta

Längd: 3,5 km

Underlag: Spänger, ängsmark, stig, skogsväg, grusväg, 

Tillgänglighetsanpassning: I anslutning till parkeringsplatsen finns grillplats under tak med bänkar och, bänkbord, tillgänglighetsanpassat dass. Rastplatsen, toaletten och plattformen för att skåda fågel är tillgänglighetsanpassad. Det betyder att de är möjliga att besöka med exempelvis rullstol eller barnvagn.

Svårighetsgrad: Lätt Mellan sjöarna går en spång, för att undvika spången kan man gå runt sjöarna.

 

Vägbeskrivning

Hitta hit
Med bil:
Man når entrén till Ullstämmaskogens naturreservat och Ekängsleden via Haningeleden. Sväng vid Korpvallarna/Smedstad mot Rosenkälla via Rosenkällavägen. Efter drygt en kilometer finns avtag åt vänster mot Ullstämmaskogens naturresevat.

Kollektivtrafik: Lokala bussar stannar vid Vidingsjö motionscentrum (hållplats Hässlegatan). Därifrån kommer man till Ekängsleden genom att följa Östgötaleden söderut ca 2 km.

Faciliteter

  • Naturreservat