Se och göra

Sjöbo-Knäppan runt 6,3 km

En varierad rundslinga i skön natur i och utanför naturreservatet Sjöbo-Knäppan längs Borens strand.

Länk till etappen på kartan

Från rekommenderad startplats vid Sjöbo-Knäppans entré följ de orangea pilarna till höger inne i naturreservatet. Längs vägen genom artrik ädellövskog och alsumpskog finns ett fågeltorn för dig som vill spana på fåglar över Borens vassar. I det vattennära läget fortsätter du på spänger för att sedan komma ut på ett kalkrikkärr, Hulthagekärret, som är plats för kalkälskare däribland många orkidéer. Här kan du i årstidsordning hitta bland annat majviva, flugblomster, vaxnycklar, blodnycklar, ”köttätande” tätörten och slåtterblomma.

Följ ledmarkering när den visar vägen för vandringen som fortsätter på olika storlekar av småvägar med hus och hagar för att slutligen mynna ut på en större stig där du går en längre sträcka på åkermark för att sedan komma ut på en skogsväg. Markeringen visar sen på en längre grusväg som mynnar ut på en asfaltsväg där vägen följer pilen till höger längs gångvägen. Sträckningen mynnar ut i ett bostadsområde, Ekenäs. Följ skyltningen in på skogsstigen som leder fram till en bredare iordninggjord vandringsväg.

Vandringen fortsätter till höger men för dig som göra en liten avstickare rekommenderas att gå vägen till vänster några steg bort till Slaggbron. Slaggbron går över Motala ström, precis innan utloppet till Boren. Det är en vacker bro och en utmärkt plats att följa naturens skiftningar ifrån. Från början av 1800-talet och fram till 1961 kördes slagg, rester från Motala verkstads metalltillverkning över bron och tippades på andra sidan. Här går vandringen sjönära genom naturreservatet. En utsiktsplattform är placerad alldeles vid vattnet där det framför allt vintertid är rikt på sjöfåglar, även havsörn syns regelbundet patrullera längs med Motala ström och Boren. Hela reservatet ligger på gammal kulturmark och har brukats som bete- och slåttermark sedan lång tid tillbaka.

”Gröna plan” är en plats dit Motalaborna redan i början av 1900-talet tog med sina matsäckskorgar till. Här i Knäppaviken kan du bada i Borens rena vatten, här finns både en badbrygga och en grillplats. Sista biten går sen till Sjöbotorpet där det finns toalett och möjlighet att sitta ner och inta matsäck. Härifrån är det bara en kort bit till startplatsen.

Sträckan mellan parkeringen vid ingången till reservatet vid torpet Sjöbo och Slaggbron är helt tillgänglighetsanpassad och ca 1 km lång. Vägen är hårdgjord men lutar en del. En medhjälpare rekommenderas.

Betesdjur kan förekomma i Sjöbo-Knäppans naturreservat.

(uppdat 2023-05-10/eb)

Kontaktinformation

Motala kommun
Motala
Kontaktperson: Hilda-Linn Berglund

E-post: hilda-linn.berglund@motala.se
Hemsida: www.ostgotaleden.se

Hitta hit

Res med kollektivtrafiken

Fakta

Längd: 6,3 km

Underlag: Spänger, ängsmark, stig, skogsväg, grusväg, asfaltsväg

Tillgänglighetsanpassning: Sträckan mellan parkeringen vid ingången till reservatet vid torpet Sjöbo och Slaggbron är helt tillgänglighetsanpassad och ca 1 km lång. Vägen är hårdgjord men lutar en del. En medhjälpare rekommenderas. Vid torpet Sjöbo finns en enklare tillgänglighetsanpassad toalett.

Svårighetsgrad: Medel

BETESDJUR KAN FÖREKOMMA

 

Vägbeskrivning

Den rekommenderade startplatsen är ingången till naturreservatet Sjöbo-knäppan.

Hitta hit
Med bil: Naturreservatet ligger inne i Motala. Från Strandvägen söderifrån, sväng höger in på Torpavägen mot Sjöbo-Knäppan och sedan höger in på Textilvägen. Följ sedan Textilvägen österut fram till parkeringen.

Kollektivtrafik: Lokala bussar stannar vid Ekenäs. Östgötaleden passerar strax intill.