Se och göra

En vandring runt Kattedal 13 km

En vandring genom den vackra naturen i inre skärgården som kombinerar naturreservatets orörda tallskog med hagmarkens ekar och flera intressanta kulturmiljöer.

Länk till etappen på kartan

Från huvudleden mellan Valdemarsvik och Åsvik kan man svänga av på en rundslinga som bland annat passerar genom naturreservatet Kattedals gammelskog. Här går vandringen över berghällar täckta av lavar och mossor genom orörd skärgårdstallskog. Genom reservatet går även en 5 km lång rundslinga som delvis sammanfaller med Östgötaleden. Vandrar man Kattedalsslingan "medurs" når man därefter Kattedalsfjärden och vandrar med fin utsikt över strandängarna. Leden passerar här resterna av Kattedals tegelbruk. Den andra halvan av slingan går över vackra betesmarker. 

Gör gärna en avstickare till Stjärnebergs gravfält som är Valdemarsviks största gravfält, där gravarna från yngre järnåldern ligger vackert beläget bland ekar på en höjd. 

Slinga ansluter sedan till huvudleden mellan Valdemarsvik-Åsvik. En bit norrut passeras resterna av Härads koppargruva där skyltar beskriver  gruvans historia.

Kontaktinformation


Valdemarsvik

E-post: ostgotaleden@regionostergot...
Hemsida: www.ostgotaleden.se

Hitta hit

Vägbeskrivning

En parkering med plats för fem bilar ligger cirka 500 meter söder om Kattedals naturreservat utmed vägen in till Kattedals gård. Från parkeringen går markerad reservatslinga upp till reservatet där Östgötaleden ansluter.
Från Tryserum kan du ta dig till rundslingan till fots längs med Östgötaleden, en sträcka på ca 4 km.

Faciliteter

  • Vandringsled
  • Historisk plats
  • Naturreservat