Karta

Östgötaleden i Motala

 I Motala går Östgötaleden längs kulturlandskap vid Göta Kanal och Vättern och genom djupa skogar i norr.


ETAPPER


Motala – Borensberg 28,5 km
Länk till etappen på kartan
Vandra i det vackra slättlandskapet och utmed Borens södra strand. Östgötaleden mellan Motala och Borensberg delar sin sträckning med prilgrimsleden St Birgitta Ways

Från Motalas hamn följer du Göta kanal förbi Gamla Motala Verkstad till Borenshuts branta slusstrappor. Slaggbron tar dig över strömmen till Sjöbo-Knäppans fantastiska natur längs Borens strand med möjlighet till bad, grillplats och rastplatser.

Leden tar dig vidare upp till Birgittas udde. Här finns ruinerna efter den borganläggning där den heliga Birgitta levde och verkade. Här kan du njuta av av utsikten ut över Boren under lummiga lövträd.

Leden går även förbi Ulvåsa slott med en slottspark ner mot vattnet som är öppen för allmänheten. Den lummiga parken som omger slottet tillsammans med det natursköna läget invid sjön Boren ger ytterligare dimensioner till Ulvåsas storhet.

Gör gärna en avstickare till Ekebybornas kyrka och vidare till Gamla Prästgården vid Borens strand.

En stor del av leden går längs många grusvägar med utsikt över odlingslandskapet. I Borensberg fortsätter Östgötaleden västerut längs Göta Kanal mot Linköping.

På sträckan är du välkommen att vandra eller cykla på lätt framkomliga vägar. Som cyklist kan du välja att ta den rakare sträckan längs grusvägarna på slätten. Vid Sjöbo-Knäppans naturreservat följer du markerad slinga söder om reservatet.

I Motala och Borensberg finns många alternativ till att bo och äta.

BETESDJUR KSN FÖREKOMMA

Medevi – Övralid 9 km
Länk till etappen på kartan
Från brunnsparken i Medevi går Östgötaleden söderut mot Nubbekullen med slutdestination Övralid. Sträckan börjar en rullstensås. Sannolikt har rullstensåsens filtrerande förmåga bidragit till Medevi surbrunns goda vattenkvalitet. Leden passerar bland annat ett stort bestånd av det sällsynta åkerogräset pukvete.

Stigar och grusvägar leder ner till Nubbekullen där konstnären Johan August Malmström föddes. Malmström är mest känd för sin målning Grindslanten. 

Etappen avslutas i Övralid, nationalskalden och nobelpristagaren Verner Verner von Heidenstams sista hem. Det klassiskt stilrena huset byggdes efter författarens egna ritningar i sluttningen ovanför Vätterns strand och har en hisnande milsvida utsikt. Sommartid är Övralid öppet för besökare. 

Sommartid kan man bo och äta på Medevi Brunn, eller fika på Övralid.

Medevi – Krassbäck/Godegård 18,6 km
Länk till etappen på kartan
Leden går genom variationsrik natur, allt från öppna fält, olika typer av skogsmark utsikt över mossar. Den går lätt att cykla såväl som vandra. Strax intill leden ligger Flädemo naturreservat som hyser flera rödlistade mossor, lavar och svampar. Toalett/torrtoa finns i Medevi respektive klubbhuset Krassbäck bakom uthuset.

Medevi brunn har mycket att erbjuda även för naturintresserade. Den kulturhistoriskt rika brunnsmiljön kompletteras av en biologisk rik lövträdsmiljö. I brunnsparken står bland annat Östergötlands grövsta al med den imponerande omkretsen 454 cm. I parken finns stora mängder fladdermöss, bland annat dvärgfladdermus och nordisk fladdermus. Parken är tillgänglig för rullstolar och barnvagnar. Man kan parkera bil och även bo och äta på Medevi Brunn. 

Krassbäck är föreningen Godegårds SK:s klubbstuga. Här finns en stor parkeringsplats (gratis). Klubbstugan fungerar som rastplats och värmestuga på vintern. Här finns fler motionsspår. Se mer information på deras hemsida www.godegardssk.se Tar man sig upp en bit på norra delen av gärdet vid klubbstugan får man en fin utsikt söderöver.

Här ansluter rundslingan Godegård runt, eller se nedan. Följ denna antingen mot öster eller väster, båda hållen leder till samhället Godegård.

Krassbäck/Godegård – Kärnskogsmossen 21,8 km
Länk till etappen på kartan
Leden går genom variationsrik natur, både genom skog och betesmark, längs sjöar och med utsikt över mossar. Denna sträcka är anpassad för cykel såväl som vandrare.

Från Krassbäck kan du gå valfritt håll på Godegårds rundslinga. Observera att leden är avstängd vid järnvägen i den södra delen av rundslingan, i närheten av Godegårds kyrka, på grund av ombyggnation av järnväg. Arbetet bör vara klart i mitten av augusti. Följ rundslingans västra del! (uppdat 2024-07-08/eb)

I en vägkorsning öster om Godegårds samhälle viker etappen av norrut. Gör gärna en avstickare till Godegårds säteri innan du fortsätter din vandring. Godegårds säteri är med sin 1700-talsherrgård och kringliggande byggnader från olika epoker landskapets bäst bevarade bruksmiljö.

Östgötaleden fortsätter norrut naturskönt längs med Årsjön. Framme vid Fnasbyn/Stappegården viker leden in genom en vacker ekhage i anslutning till gården. Inne i ekhagen finns en av kommunens grövsta ekar med en omkrets på över sex meter. Efter ekhagen passeras Bredsjömossens naturreservat som har en egen vandringsslinga genom mossens vackra naturmiljö. 

Leden fortsätter sedan på ”Kyrkstigen” som går från Bredsjömossens naturreservat till Fall. Bodde man längre norrut tog man ”Kyrkvägen” som började vid Tjälltorp. Stigarna gick ihop vid ”Stjärngrinna” strax öster om naturreservatet. Här träffades man och slog följe till kyrkan eller skiljdes när man gick hemåt. Vid ”Stjärngrinna” åt man ibland sin matsäck och där fanns bänkar att sitta på. 

Längs med sträckan finns en rik historia. Leden passerar både gamla torpruiner, en tidigare skola och affär, löjtnantsboställe och ett knekttorp från indelningstiden. Vidare passeras även huset där Ö&B startade sin verksamhet samt Godegårds hembygdsförenings samlingssal ”Björnängsgården”. 

I Kärnskogsmosse naturreservat finns det flera grillplatser, en raststuga man kan övernatta i, en tillgänglighetsanpassad toalett och parkering. 

BETESDJUR KAN FÖREKOMMA

Kärnskogsmossen - Kristinefors 10,6 km
Länk till etappen på kartan
Från Kärnskogsmossen vandrar du till en början på grusvägar genom Tyleskogen, här växer främst tall. Du har utsikt över det stora myrkomplexet som Kärnskogsmossen är en del av. I Kärnskogsmosse finns det flera grillplatser och raststuga man kan övernatta i, en tillgänglighetsanpassad toalett och parkering.
Från startplatsen vandrar du mot söderut mot Kristinefors på grusväg. Du kan även välja att följa rundslingan Kärnskogsmossens stig österut. Båda vägarna löper samman strax före Gällsjön. Vid Gällsjön finns en grillplats med vedförråd och fin utsikt över sjön.

Efter cirka 7 km löper etappen samman med rundslingan Skönnarboleden, har fortsätter vandringen mestadels på stigar. Etappen följer rundslingans östra del, du kan även väja att följa rundslingan åt andra hållet och blir då totalt något längre. Skönnarboleden kan utökas eller kortas på flera ställen. Vill du övernatta finns ett vindskydd vid Skönnarbosjöns södra strand. Här finns även grillplats och torrdass.

På din vandring mot Kristinefors passerar du flera minnesmärken från järnhantering med anor från 1300-talet och den senare sågverksindustrin. Leden passerar den gamla kvarnen med ett nyuppfört kvarnhjul. Här finns grillplats och ett torrdass. Länge söderut utmed ett system av hålldammar finns en ytterligare grillplats. Vid södra änden av dammarna följer du leden österut på grusväg till Kristinefors där det finns en parkering.

RUNDSLINGOR

Motala runt 18,6 km
Länk till rundslingan på kartan
Rundslingan ”Motala runt” tar dig verkligen runt Motala och visar upp sjöstaden från sin bästa sida med natur och historiska platser längs vägen. För den som mest är ute efter att vandra långt fungerar den bra som rundslinga. Vill du göra flera stopp och se dig omkring längs vägen fungerar det bra att dela upp vandringen på två dagar. Följ bara Östgötaledens orangefärgade markering så bjuds det på en vandring med variation. 

Här får du stifta nära bekantskap med Göta kanal och gamla Motala verkstadsområde som uppkom vid kanalbygget. Motala hamnområde med sitt stadsnära läge och fortsatt vandring längs med Vättern. Fritidsområdena Råssnäs och Mariebergsudden där vandringen går längs Vättern på mjukare underlag med vindpinade tallar och ekar. Varamobaden, nordens största insjöbad där markeringen följer den långa sandstranden innan stadsvandring mot höjden och naturområdet Bondebacka. Sveriges Rundradiomuseum och de för Motala så karaktäristiska Radiomasterna.

Rundslinga Borensberg 10,7 km
Länk till rundslingan på kartan
Slingan sträcker sig nästan runt hela Borensberg på den norra sidan av Motala ström.

Leden går längs med Motala ström och sjön Boren, en väldigt vacker sträcka med fantastisk natur. Slingan fortsätter norrut genom bostadsområden, tills du kommer till den stora och fina Bergvalla-Hällaskogen.

I Bergvalla-Hällaskogen finns det ett motionsspår, ett vindskydd och en utsiktsplats på det historierika Juteberget, där man under klara dagar faktiskt kan se ända till Linköpings domkyrka! Terrängen är varierad, mestadels stig men också ställvis asfalt. Leden längs Borens strand är tillgänglighetsanpassad. 

Leden är även anpassad för att vara cyklingsbar. En mountainbike är kanske att föredra men "vanlig" cykel har testats och det går också bra. Dock kanske man får dra cykeln vissa korta sträckor.

Västanvik rundslinga 10 - 12 km
Länk till rundslingan på kartan
Vandra i skärgårdsliknande miljö precis vid Vättern. Korta sträckor går leden längs småvägar nära tätorten, men framförallt följer leden stigar längs Vätterns strand genom gammal fin tallskog.

Hela slingan blir ungefär 10 km lång. Vill du optimera din vandring så starta vid Medevi Brunn och upplev en genuin brunnsmiljö. Sträckan blir då 12 km.

Leden har ett fågeltorn flera grillplatser och badplatser och ett nybyggt vindskydd. Det finns också torrdass vid två av Västanviks hamnar. På flera ställen finns det bänkar och ibland även bord för den som vill ta sig en paus. Till grillplatserna tar man med sig egen grillkol. 

Underlaget i Västanvik är väldigt varierande, leden går både över spänger genom en sumpskog och över berg längs Vättern. En del av leden från Kagensviken är tillgänglighetsanpassad. 

Observera att Västanviks samfällighetsförening äger marken, inklusive den skyddsvärda gamla tallskogen, längs hela leden och det är de boende i området som sköter leden och alla friluftsanläggningar. Markägaren undanber sig cykling på leden.

Övralid runt 2,4 km
Länk till rundslingan på kartan
Övralid har en hisnande milsvid utsikt över Vättern. Övralid var nationalskalden och nobelpristagaren Verner von Heidenstams (1859-1940) sista hem. Det klassiskt stilrena huset byggdes efter författarens egna ritningar i sluttningen ovanför Vätterns strand. 1925 kunde han flytta in i det nya huset som idag är bevarat såsom han lämnade det då han avled 1940.

För den som vill lära känna Heidenstams miljö räcker det inte med att besöka hans bostad och gravplats, det är minst lika intressant att själv vandra de stigar vår store diktare trampat och njuta av den rika flora och fågelsång han skattade så högt. Rundslingan löper genom varierande terrängtyper. Vid lugn promenadtakt tar det knappt 1 timme att gå stigen.

Under sommarhalvåret är Övralid öppet för besökare.

Torpa Sand, Medevi 6,5 km
Länk till rundslingan på kartan
Denna rundslinga mellan Medevi och Torpa Sand går mycket naturskönt längs Vätterns strand.

Du vandrar genom platt tallskog med heltäckande blåbärsris. Mellan Medevi och Medevi brygga går leden på en mindre asfaltsväg. Förr kom besökare till Medevi Brunn sjövägen med ångbåtar som lade till här vid Medevi brygga. 

Leden går därefter på skogsstig och grusväg. Stigen är rätt så smal och kan bitvis vara lerig och mjuk då det har regnat mycket eller vid högt vattenstånd. 

Torpa Sand, drygt två kilometer från Medevi brygga om du följer leden längs Vättern, ligger i en vacker vik med utsikt över Medeviöarna. Öarna ligger som ett pärlband efter varandra. Alla utom en av öarna är obebodda. 

Torpa Sand med sin fina sandstrand är en omtyckt badplats. Varma sommardagar brukar stranden vara fullsmockad av badglada gäster. Här finns grillplats, dass och soptunna. I norra viken finns ett stort vindskydd.

Godegård runt 10,2 km
Länk till rundslingan på kartan

Observera att leden är avstängd vid järnvägen i den södra delen av rundslingan, i närheten av Godegårds kyrka, på grund av ombyggnation av järnväg. Arbetet bör vara klart i mitten av augusti. (uppdat 2024-07-08/eb)

Vandra i Godegårds bergslag, ett vackert och omväxlande kulturlandskap omgivet av skogar och vattendrag. Här bröts och bearbetades malm från medeltid fram till 1800-talets slut.

Börja gärna din vandring i Krassbäck vid Godegård SKs klubbstuga. Här finns stor parkering, torrdass, motionsspår och grillmöjlighet. Vid Krassbäck ansluter söderifrån Östgötaledens etapp Medevi-Godegård.

Följ leden österut på mindre skogsvägar och stigar genom omväxlande lövskogstyper ner till och runt naturreservatet Hälla ädellövskog. Reservatet bjuder på ymnig vårblomning, polande källflöden och i försommartid rik fågelsång. Här finns grill- och rastplats. Genom naturreservatet förekommer spänger.

Nu lämnar du skogen och vandrar på mindre grusvägar genom ett öppet landskap ner till Godegårds kyrka med sin fristående klockstapel. Du passerar Godegårdsån som är ett av Östergötlands längsta meandrande vattendrag Har du tur kanske du får se bäver som sägs leva här. Vandringen går vidare norrut på liten grusväg genom ett småbrutet landskap. Längs leden finns tavlor med information om de platser du passerar.

I en vägkorsning viker rundslingan av västerut men gör gärna en avstickare till Godegårds säteri innan du fortsätter din vandring. Norrut från korsningen ansluter Östgötaledens etapp mot Kärnskogsmossen.

Godegårds säteri med sin 1700-talsherrgård och kringliggande byggnader från olika epoker är landskapets bäst bevarade bruksmiljö. Hela miljön är skyddad som byggnadsminne. I den unika omgivningen finns bruks- och vagnsmuseum, örtagård och ett café. I en närliggande byggnad finns Svenskt Porslinsmuseum, en pärla bland museer. Här visas svensk porslinstillverkning från 1700-tal fram till våra dagar.

Från Godegårds säteri tar du dig in i samhället via ”Kärleksstigen”. I samhället finns Banvaktens minigolf med café. Leden fortsätter genom Godegård på asfalt. Efter ett stycke tar leden in på en grusväg som leder upp till Hökabadet. Här finns badbrygga, torrdass och grillplats.

Nu bär det uppför i skogarna på skogsvägar och stigar tillbaka mot startplatsen. Leden har delvis samma sträckning som motionsspåren runt Krassbäck. Föreningen Godegårds SK använder leden för sina MTB-cykelträningar vilket gör att växtligheten hålls tillbaka.

Rundslinga i Tjällmoskogarna 21,5 km alternativt 9 km
Länk till rundslingan på kartan
Vandring genom Tjällmos barrskogar på stigar, motionsspår och vägar, bra plats att tgå ifrån är Hagstugan. Leden är drygt 2 mil lång men det finns en skyltad genväg söder om Västersjön om du vill gå en kortare rundslinga på knappt 1 mil istället. Det finns även möjlighet till längre vandring genom anslutning till Skönnarboleden i norr.

Längs rundslingans västra sträcka går du på berg och genom kärr. Fram mot Tikhyttesjön vandrar du på en höjd som ger en bra utsikt över sjön. Vidare går du på spänger genom myrmark med öppna vidder och senvuxna tallar. I norr går du en bit på landsväg och kommer senare fram till Skönnarboleden. Leden går kort jämsides med Skönnarboleden för att sedan svänga av söderut. Här går leden delvis på grusvägar och kort på asfalterad väg för att sedan gå över till stigar igen. Du passerar Perkils kättil, en jättegryta, och genom en vacker bokskog när du börjar närma dig Hagstugan igen.

OBSERVERA! Pga bygge av vindkraftpark är leden permanent omdragen i nordväst, mellan Holkebergsmon-St Svartgölen-Klintfallet. Den nya sträckningen är markerad och röjd til sommaren 2022. Leden här på Östgötaledens digitala karta avser den nya sträckningen. 

Kärnskogsmossen 5,1 km
Länk till etappen på kartan
En vacker led genom Kärnskogsmossens naturreservat med öppna vyer över mossen och genom fina tallskogar med utblick en sjö. Ledens norra del är cirka 3 km lång och går både på spänger och längs skogsstigar. Skogsstigarna är delvis blöta, stövlar/kängor behövs. Det finns många bänkar och grillplatser längs leden med utsikt över mossen. På Bergön finns en raststuga där man kan övernatta och även en tillgänglighetsanpassad toalett. Från Bergön är spången tillgänglighetsanpassad ut till rastplatsen i norr, en sträcka på cirka 350 meter.

Den södra slingan är lite över 2 km lång, på fina stigar genom skog och ut över myrar. Sträckor av den slingan saknar spång där leden går genom myrskog och dessa sträckor är under vissa årstider blöta.

På våren kan man beskåda det häftiga orrspelet som äger rum på Kärnskogsmosse.

Det är viktigt att man håller sig på leden då det råder beträdelseförbud på stora delar av Kärnskogsmossen. Detta både på grund av skydd för djurlivet men även på grund av att Kärnskogsmossen tidigare varit ett militärt övningsfält och det kan ligga kvar ammunition i mossen.

Skönnarboleden 10,6 km
Länk till etappen på kartan
Cirka sju kilometer norr om Tjällmo börjar Skönnarboleden som går genom skogslandskap med insprängd jordbruksmark och torp. Du går förbi fina betesmarker, bredvid vattendrag och sjöar. Det finns möjligheter finns att korta av vandringen på flera ställen utan att behöva gå samma väg tillbaka. 

Under den första sträckan från starten vid Christinefors passerar du fall och hålldammar, minnesmärken från järnhanteringen och den efterföljande sågverksindustrin. Områdets historia går ända tillbaka till 1382. Uppe vid kvarnruinen kan du beundra det stora vattenhjulet som invigdes 2002. Leden går sedan vidare på vägar och stigar genom skog av varierande ålder. En torpruin och en kolarplats får du se på den norra slingan. Norr om Skönnarbosjön går leden ut mot en udde. Det är fint att ta en avstickare ända ut på udden för en paus och ett dopp. 

Det finns en citatslinga på längs Östgötaleden för att inspirera till vandring och samtidigt lyfta fram lokala författare och illustratörer. I detta fall är det författaren Arvid Fredriksson, född och verksam i Tjällmo, vars texter har illustrerats av hans dotter Maria Tronnersjö. Värt att besöka! 

Vindskydd finns vid Skönnarbosjön.

Birgittas udde 4,6 km
Länk till rundslingan på kartan
Rundslingan följer del av Östgötaledens etapp Motala-Borensberg. Rekommenderad startplats vid parkeringen till Birgittas udde. Här finns information om området och en torrtoa. Från parkeringen är det 800 meter enkel väg till rundsslingan. 

Du vandrar på grusvägar och skogsvägar. Området är bilfritt, en plats för fysisk och andlig rekreation och naturupplevlser.

Längst ut på udden i Boren finns ruinerna efter den medeltida borganläggning där den heliga Birgitta levde och verkade. 

Sjöbo-Knäppan runt 6,3 km
Länk till etappen på kartan
En varierad rundslinga i skön natur i och utanför naturreservatet Sjöbo-Knäppan längs Borens strand.

Från rekommenderad startplats vid Sjöbo-Knäppans entré följ de orangea pilarna till höger inne i naturreservatet. Längs vägen genom artrik ädellövskog och alsumpskog finns ett fågeltorn för dig som vill spana på fåglar över Borens vassar. I det vattennära läget fortsätter du på spänger för att sedan komma ut på ett kalkrikkärr, Hulthagekärret, som är plats för kalkälskare däribland många orkidéer. Här kan du i årstidsordning hitta bland annat majviva, flugblomster, vaxnycklar, blodnycklar, ”köttätande” tätörten och slåtterblomma.

Följ ledmarkering när den visar vägen för vandringen som fortsätter på olika storlekar av småvägar med hus och hagar för att slutligen mynna ut på en större stig där du går en längre sträcka på åkermark för att sedan komma ut på en skogsväg. Markeringen visar sen på en längre grusväg som mynnar ut på en asfaltsväg där vägen följer pilen till höger längs gångvägen. Sträckningen mynnar ut i ett bostadsområde, Ekenäs. Följ skyltningen in på skogsstigen som leder fram till en bredare iordninggjord vandringsväg.

Vandringen fortsätter till höger men för dig som göra en liten avstickare rekommenderas att gå vägen till vänster några steg bort till Slaggbron. Slaggbron går över Motala ström, precis innan utloppet till Boren. Det är en vacker bro och en utmärkt plats att följa naturens skiftningar ifrån. Från början av 1800-talet och fram till 1961 kördes slagg, rester från Motala verkstads metalltillverkning över bron och tippades på andra sidan. Här går vandringen sjönära genom naturreservatet. En utsiktsplattform är placerad alldeles vid vattnet där det framför allt vintertid är rikt på sjöfåglar, även havsörn syns regelbundet patrullera längs med Motala ström och Boren. Hela reservatet ligger på gammal kulturmark och har brukats som bete- och slåttermark sedan lång tid tillbaka.

”Gröna plan” är en plats dit Motalaborna redan i början av 1900-talet tog med sina matsäckskorgar till. Här i Knäppaviken kan du bada i Borens rena vatten, här finns både en badbrygga och en grillplats. Sista biten går sen till Sjöbotorpet där det finns toalett och möjlighet att sitta ner och inta matsäck. Härifrån är det bara en kort bit till startplatsen.

Sträckan mellan parkeringen vid ingången till reservatet vid torpet Sjöbo och Slaggbron är helt tillgänglighetsanpassad och ca 1 km lång. Vägen är hårdgjord men lutar en del. En medhjälpare rekommenderas.

BETESDJUR KAN FÖREKOMMA

Kontaktinformation

Motala kommun, Hilda-Linn Berglund
591 35 Motala

E-post: hilda-linn.berglund@motala.se

Fakta

• Ved finns för det mesta vid vindskydd och rastplatser

• Vattnet i sjöar och vattendrag måste kokas om du ska dricka

• Ledens sträckor är märkta med orange färg och vägvisningspilar