Karta

Östgötaleden i Motala

I Motala går Östgötaleden längs kulturlandskap vid Göta Kanal och Vättern och genom djupa skogar i norr.

ETAPPER
Motala – Borensberg 27 km
Länk till etappen på kartan
Vandra i det vackra slättlandskapet och utmed Borens södra strand. Östgötaleden mellan Motala och Borensberg delar sin sträckning med Birgittaleden/St Birgitta Way, en pilgrimsväg som knyter ihop delar av den heliga Birgittas liv, i dåtid och nutid.
Leden kopplar på Göta kanal över slaggbacken i Motala. Den börjar i Sjöbo-Knäppans fantastiska natur längs Borens strand med möjlighet till bad, grillplats och rastplatser. Vill man cykla leden så börjar man vid slaggbacken och cyklar genom odlingslandskapet förbi Sjöbo-Knäppan mot Vedemö.
Leden tar dig upp till Birgittas udde. Här finns ruinerna efter den borganläggning där den heliga Birgitta levde och verkade. Här kan man njuta av utsikten ut över Boren under lummiga lövträd.
Leden går även förbi Ulvåsa slott med en slottspark ner mot vattnet som är öppen för allmänheten. Den lummiga parken som omger slottet tillsammans med det natursköna läget invid sjön Boren ger ytterligare dimensioner till Ulvåsas storhet.
Man kan även göra en avstickare till Ekebybornas kyrka och ta sig till Gamla Prästgården vid Borens strand.
En stor del av leden går längs många grusvägar med utsikt över odlingslandskapet. I Borensberg fortsätter Östgötaleden västerut längs Göta Kanal mot Linköping.
På sträckan är du välkommen att vandra eller cykla på lätt framkomliga vägar. Som cyklist kan man välja att ta den rakare sträckan längs grusvägarna på slätten.
I Motala och Borensberg finns många alternativ till att bo och äta.

Medevi – Övralid 9 km
Länk till etappen på kartan
Från brunnsparken i Medevi går Östgötaleden söderut mot Nubbekullen med slutdestination Övralid. Sträckan börjar en rullstensås. Sannolikt har rullstensåsens filtrerande förmåga bidragit till Medevi surbrunns goda vattenkvalitet. Leden passerar bland annat ett stort bestånd av det sällsynta åkerogräset pukvete.
Stigar och grusvägar leder ner till Nubbekullen där konstnären Johan August Malmström föddes. Malmström är mest känd för sin målning Grindslanten.
Etappen avslutas i Övralid, nationalskalden och nobelpristagaren Verner Verner von Heidenstams sista hem. Det klassiskt stilrena huset byggdes efter författarens egna ritningar i sluttningen ovanför Vätterns strand och har en hisnande milsvida utsikt. Sommartid är Övralid öppet för besökare.
Sommartid kan man bo och äta på Medevi Brunn, eller fika på Övralid.

Medevi – Godegård/Krassbäck 22,5 km
Länk till etappen på kartan
Leden går genom variationsrik natur, allt från öppna fält, olika typer av skogsmark och även en mosse. Underlaget är allt från grusväg med mycket liten biltrafik, skogsvägar och stigar. En del av Fläde mossar ska passeras, en sträcka på 700 meter. Den är svår att cykla genom men det finns en alternativ väg att använda istället. Strax intill Fläde mossar ligger Flädemo naturreservat som hyser flera rödlistade mossor och svampar samt regionalt rödlistade lavar. Vid Krassbäck, föreningen Godegårds SKs klubbstuga ansluter rundslingan Godegård runt. Följ denna antingen mot öster eller väster, båda hållen leder till samhället Godegård.

Godegård – Stappegården 4,2 km
Länk till etappen på kartan
Denna sträcka är anpassad för cykel såväl som vandrare. Väl framme i Stappegården kan man besöka Bredsjömossens naturreservat som har en egen vandringsslinga genom mossens häftiga naturmiljö.

Skönnarboleden 11 km
Länk till etappen på kartan västra delen och östra delen
Cirka sju kilometer norr om Tjällmo börjar Skönnarboleden som går genom skogslandskap med insprängd jordbruksmark och torp. Man går förbi fina betesmarker, bredvid vattendrag och sjöar. Det finns möjligheter finns att korta av vandringen på flera ställen utan att behöva gå samma väg tillbaka.
Under den första sträckan från starten vid Christinefors passerar du fall och hålldammar, minnesmärken från järnhanteringen och den efterföljande sågverksindustrin. Områdets historia går ända tillbaka till 1382. Uppe vid kvarnruinen kan du beundra det stora vattenhjulet som invigdes 2002. Leden går sedan vidare på vägar och stigar genom skog av varierande ålder. En torpruin och en kolarplats får du se på den norra slingan. Norr om Skönnarbosjön går leden ut mot en udde. Det är fint att ta en avstickare ända ut på udden för en paus och ett dopp.
Det finns en citatslinga på längs Östgötaleden för att inspirera till vandring och samtidigt lyfta fram lokala författare och illustratörer. I detta fall är det författaren Arvid Fredriksson, född och verksam i Tjällmo, vars texter har illustrerats av hans dotter Maria Tronnersjö. Värt att besöka!
Vindskydd finns vid Skönnarbosjön.

Skönnarboleden – Kärnskogsmossen 7 km
Länk till etappen på kartan
Denna del av Östgötaleden går på grusvägar igenom Tyleskogens tallskogar. Den norra delen har utsikt över det stora myrkomplexet som Kärnskogsmossen är en del av. Man får också utsikt över Gällsjön där det också finns en grillplats med vedförråd. I Kärnskogsmosse finns det flera grillplatser och raststuga man kan övernatta i, en tillgänglighetsanpassad toalett och parkering.

Kärnskogsmossen 5 km
Länk till etappen på kartan
En vacker led genom Kärnskogsmossens naturreservat med öppna vyer över mossen och genom fina tallskogar med utblick en sjö. Ledens norra del är cirka 3 km lång och går både på spänger och längs skogsstigar. Skogsstigarna är delvis blöta, stövlar/kängor behövs. Det finns många bänkar och grillplatser längs leden med utsikt över mossen. På Bergön finns en raststuga där man kan övernatta och även en tillgänglighetsanpassad toalett. Från Bergön är spången tillgänglighetsanpassad ut till rastplatsen i norr, en sträcka på cirka 350 meter.
Den södra slingan är lite över 2 km lång, på fina stigar genom skog och ut över myrar. Sträckor av den slingan saknar spång där leden går genom myrskog och dessa sträckor är under vissa årstider blöta.
På våren kan man beskåda det häftiga orrspelet som äger rum på Kärnskogsmosse.
Det är viktigt att man håller sig på leden då det råder beträdelseförbud på stora delar av Kärnskogsmossen. Detta både på grund av skydd för djurlivet men även på grund av att Kärnskogsmossen tidigare varit ett militärt övningsfält och det kan ligga kvar ammunition i mossen.

RUNDSLINGOR
Motala runt 18,6 km
Länk till rundslingan på kartan
Rundslingan ”Motala runt” tar dig verkligen runt Motala och visar upp sjöstaden från sin bästa sida med natur och historiska platser längs vägen. För den som mest är ute efter att vandra långt fungerar den bra som rundslinga. Vill man göra flera stopp och se sig omkring längs vägen fungerar det bra att dela upp vandringen på två dagar. Följ bara Östgötaledens orangefärgade markering så bjuds det på en vandring med variation.
Här får man stifta nära bekantskap med Göta kanal och gamla Motala verkstadsområde som uppkom vid kanalbygget. Motala hamnområde med sitt stadsnära läge och fortsatt vandring längs med Vättern. Fritidsområdena Råssnäs och Mariebergsudden där vandringen går längs Vättern på mjukare underlag med vindpinade tallar och ekar. Varamobaden, nordens största insjöbad där markeringen följer den långa sandstranden innan stadsvandring mot höjden och naturområdet Bondebacka. Sveriges Rundradiomuseum och de för Motala så karaktäristiska Radiomasterna.

Rundslinga Borensberg 10,7 km
Länk till rundslingan på kartan
Slingan sträcker sig nästan runt hela Borensberg på den norra sidan av Motala ström. Leden går längs med Motala ström och sjön Boren, en väldigt vacker sträcka med fantastisk natur. Slingan fortsätter norrut genom bostadsområden, tills man kommer till den stora och fina Bergvalla-Hällaskogen. I Bergvalla-Hällaskogen finns det ett motionsspår, ett vindskydd och en utsiktsplats på det historierika Juteberget, där man under klara dagar faktiskt kan se ända till Linköpings domkyrka! Terrängen är varierad, mestadels stig men också ställvis asfalt. Leden längs Borens strand är tillgänglighetsanpassad.
Leden är även anpassad för att vara cyklingsbar. En mountainbike är kanske att föredra men "vanlig" cykel har testats och det går också bra. Dock kanske man får dra cykeln vissa korta sträckor.

Västanvik rundslinga 10 km
Länk till rundslingan på kartan
Vandra i skärgårdsliknande miljö precis vid Vättern. Korta sträckor går leden längs småvägar nära tätorten, men framförallt följer leden stigar längs Vätterns strand genom gammal fin tallskog.
Hela slingan blir ungefär 10 km lång. Leden har ett fågeltorn flera grillplatser och badplatser och ett nybyggt vindskydd. Det finns också torrdass vid två av Västanviks hamnar. På flera ställen finns det bänkar och ibland även bord för den som vill ta sig en paus. Till grillplatserna tar man med sig egen grillkol.
Underlaget i Västanvik är väldigt varierande, leden går både över spänger genom en sumpskog och över berg längs Vättern. En del av leden från Kagensviken är tillgänglighetsanpassad.
Vill du optimera din vandring så starta vid Medevi Brunn och upplev en genuin brunnsmiljö. Sträckan blir då fyra kilometer längre
Observera att Västanviks samfällighetsförening äger marken, inklusive den skyddsvärda gamla tallskogen, längs hela leden och det är de boende i området som sköter leden och alla friluftsanläggningar. Markägaren undanber sig cykling på leden.

Övralid runt 2,2 km
Länk till rundslingan på kartan
Övralid har en hisnande milsvid utsikt över Vättern. Övralid var nationalskalden och nobelpristagaren Verner von Heidenstams (1859-1940) sista hem. Det klassiskt stilrena huset byggdes efter författarens egna ritningar i sluttningen ovanför Vätterns strand. 1925 kunde han flytta in i det nya huset som idag är bevarat såsom han lämnade det då han avled 1940.
För den som vill lära känna Heidenstams miljö räcker det inte med att besöka hans bostad och gravplats, det är minst lika intressant att själv vandra de stigar vår store diktare trampat och njuta av den rika flora och fågelsång han skattade så högt. Rundslingan löper genom varierande terrängtyper. Vid lugn promenadtakt tar det knappt 1 timme att gå stigen.
Här finns, Café, parkeringsplats, rastplats, toalett. Under sommarsäsongen sker visningar av huset varje timme.

Torpa Sand, Medevi
Länk till rundslingan på kartan
Torpa Sand är en sandstrand och omtyckt badplats drygt två kilometer från parkeringsplatsen vid Medevi brygga. Till badplatsen går man längs en skogsstig som också fortsätter runt udden. Vid Torpa Sand finns toaletter och en grillplats. Torpa Sand ligger i en vik och på vikens högra sida kan man få se Medeviöarna som ligger som ett pärlband efter varandra. Alla utom en av öarna är obebodda.
Terrängen i Torpa Sand är platt tallskog med heltäckande blåbärsris. Stigen är rätt så smal och kan bitvis vara lerig och mjuk då det har regnat eller vid högt vattenstånd.

Godegård runt 10 km
Länk till rundslingan på kartan
Leden skiftar mycket i karaktär både vad det gäller natur samt underlag, allt från asfalt- och grusvägar till skogsvägar, stigar och överfart på spänger. Badplats med tillgång till brygga, bänkbord, grillplats och TC finns vid Höksjön. Svårighetsgraden är satt till medel då terrängen delvis är kuperad. Godegårds klubbstuga Krassbäck passeras, en torpruin samt naturreservatet Hälla ädellövskog där det finns bänkbord och anslagstavla uppsatt. Godegårds kyrka passeras i sydost, och i nordväst har vi Godegårds Säteri. Från Säteriet tar man sig till samhället genom ”Kärleksstigen”. I Godegård finns affär med internetcafé och Banvaktens minigolfbana. Leden är väl markerad och föreningen Godegårds SK använder den för sina MTB-cykelträningar vilket gör att växtlighet hålls tillbaka.

Rundslinga i Tjällmoskogarna 10 alternativt 21 km
Länk till rundslingan på kartan
Vandring genom Tjällmos barrskogar på stigar, motionsspår och vägar, bra plats att tgå ifrån är Hagstugan. Leden är drygt 2 mil lång men det finns en skyltad genväg söder om Västersjön om man vill gå en kortare rundslinga på 1 mil istället. Det finns även möjlighet till längre vandring genom anslutning till Skönnarboleden i norr.
Längs rundslingans västra sträcka går man på berg och genom kärr. Fram mot Tikhyttesjön går man på en höjd som ger en bra utsikt över sjön som man kommer närmare och närmare. Vidare går man på spänger genom myrmark med öppna vidder och senvuxna tallar. I norr går man en bit på landsväg och kommer senare fram till Skönnarboleden. Leden går kort jämsides med Skönnarboleden för att sedan svänga av söderut. Här går leden delvis på grusvägar och kort på asfalterad väg för att sedan gå över till stigar igen. Man går förbi Perkils kättil, en jättegryta, och genom en vacker bokskog när man börjar närma sig Hagstugan igen.
OBSERVERA! Delar av den tidigare sträckan mellan Västersjön och St. Svartgölen trafikeras under 2021 och 2022 av trafik till byggen av vindkraftsverk. Det är därför olämpligt att vandra denna sträcka under perioden. En ny sträcka har nu dragits. Den är inte markerad eller röjd än, men är däremot snitslad och lätt att följa redan nu. Leden här på kartan gäller för den nya sträckan.

Kontaktinformation

Motala kommun, Fia Sundin
591 35 Motala
Telefon: 0141-225079

E-post: fia.sundin@motala.se

Fakta

• Ved finns för det mesta vid vindskydd och rastplatser

• Vattnet i sjöar och vattendrag måste kokas om du ska dricka

• Ledens sträckor är märkta med orange färg och vägvisningspilar