Se och göra

Skönnarboleden 10,6 km

Djupgrön mossa, en glittrande skogsjö och ett rikt kulturarv efter järnhantering och sågverk ger karaktär åt denna fina skogsslinga. Områdets historia går tillbaka ända till 1300-talet.

Länk till rundslingan på digitala kartan

Skönnarboleden är en rundslinga på knappt 11 kilometer. Du kan på flera ställen ta genvägar som kortar av rundslingan utan att behöva gå samma väg tillbaka. Det finns även möjligheter till längre vandring dels genom anslutning mot Kärnskogsmossen i norr och Tjällmoslingan i söder.

Under den första sträckan norrut från starten vid Kristinefors passerar du först fall och hålldammar – minnesmärken från järnhanteringen och den efterföljande sågverksindustrin. På östra sidan av dammarna finns en grillplats. Uppe vid kvarnruinen kan du beundra det nyuppförda stora vattenhjulet som driver en liten räckhammare. Vid gamla kvarnen finns grillplats och torrdass.

När du når Skönnarbosjön kan turen kortas av med fyra kilometer. Leden löper vidare i en slinga norrut på vägar och stigar genom skog av varierad ålder. En torpruin och kolarkoja passeras. Där leden vänder söderut ansluter led mot Kärnskogsmossen.

Därefter når du återigen Skönnarbosjön och vandrar längs stranden med vackra vyer och möjligheter till ett dopp. Vid sjöns södra strand finns ett vindskydd med grillplats och torrdass. Här början en citatslinga med citat från den lokala poeten Arvid Fredriksson illustrerad av hans dotter Maria Tronnersjö.

Vandringen vänder åter mot Kristinefors på dammarnas västra sida. Framme vid vägen söder om dammarna kan du korta av turen med knappt tre kilometer. Ledens södra del går genom fin tallskog och bär brant uppför till Tylöklint med vacker utsikt över trädtopparna och Tyleviken. Här finns bänk med bord där du kan rasta.

Där leden korsar en grusväg ansluter Tjällmoslingan. De två lederna löper jämsides i cirka åttahundra meter där Skönnarboleden viker av norrut mot Kristinefors. 

OBS! Vid Kristinefors räcker parkeringsplatserna stundom inte till. I väntan på en bra lösning ber vi er parkera längs vägen mitt emot parkeringsskylten. Vägen upp till det privata huset får inte blockeras och privata tomter får inte heller användas för parkering och vandring. Vi ber alla att visa hänsyn mot de boende i området och hålla er till ledens sträckning.

Historik
Tjällmo bergslag var ett av de första bergslagsområdena i Sverige som fick sina privilegier – 1377. Här fanns skog att kola och rinnande vatten att driva vattenhjulen till blåsbälgarna. Nivåskillnaden mellan Skönnarbosjön och Annsjön är 39 meter.
I området låg på 1880-talet Sveriges tredje största masugn. En intressant lämning efter järnhanteringen är resterna av ett hus byggt av vacker grön slaggsten som du passerar på leden. Slaggen var en restprodukt från masugnen och kunde användas genom att gjutas till block innan den stelnat.
Källa: Vandra i Östergötland, Fredrik Neregård, Calazo Förlag 2014

Guidningar vid Skönnarbo kan anordnas genom Tjällmo hembygdsförening som även ansvarar för skötseln av leden. Upplysning och bokning på telefon 073 - 22 321 32

Kontaktinformation

Motala kommun
Motala
Kontaktperson: Hilda-Linn Berglund

E-post: hilda-linn.berglund@motala.se
Hemsida: www.ostgotaleden.se

Hitta hit

Fakta

Längd: 10,6 km, med möjlighet att korta av på flera ställen.

Underlag: Skogstig 85%, grusväg 15%, spänger och trappor förekommer.

Svårighetgrad: Medel.

Vägbeskrivning

Väg 211 norrut från Borenberg åtta km norr om Tjällmo. Sväng vänster mot Mariedamm. Efter några kilometer sväng vänster vid skylt med vandringssymbol. Ett par hundra meter in finns en skylt och en P-plats med information.