Sevärdheter

Rofyllt tyst och tillgängligt -Kärnskogsmossen

Kärnskogsmossens naturreservat ligger i Motala kommun och gränsar i norr mot Örebro län. Området är en av södra Sveriges största myrmarker och den flacka skogsbygden, i vilken reservatet ligger, kallas Tyleskogen. Myrmarkerna i reservatet är glest skogbevuxna med tall eller glasbjörk. Här finns, förutom stillheten, även en övernattningsstuga, handikapparkering, tillgänglighetsanpassad toalett och en rullstolsanpassad spång som går ute på myren.


Hitta hit: Från tjällmo följ väg 211 cirka nio kilometer norrut (mot Örebro).
Ta avtagsväg Mickelsbo och följ skyltning mot Naturreservat

Kontaktinformation


Motala

Hitta hit

Vägbeskrivning

Från Tjällmo samhälle norrut mot Örebro.
Efter cirka nio kilometer sväng av vänster mot Mickelsbo och följ skyltning mot Naturreservat

Faciliteter

  • Tillgänglighetsanpassad
  • Vandringsled
  • Tillgänglig toalett