Se och göra

Drögen runt 9,7 km

Länk till etappen på kartan

Drögenslingan är knappt en mil lång. Leden går på lättvandrade stigar och grusvägar, men en kortare passage går på mer krävande stig i kuperad terräng.

Ungefär mitt i slingan kommer man fram till sjön Drögen med en fin badstrand med klart vatten. Här finns dass och grillplats. Så för all del glöm inte att ta med badkläder.

Nära startplatsen finns även där en fin badplats med rastplats och dass.

Slingan har delvis samma sträckning som den kortare Amundeboslingan.

Rundslingan startar i Amundebo. Du kan även starta vid Ulrika Hembygdsgård. Därifrån finns en markerad anslutningsled. Vandringen blir då ca 2,3 km längre.

Anslutning till kollektivtrafik finns, läs mer under Vägbeskrivning.

(uppdat 2023-08-29/eb)

Kontaktinformation

Linköpings kommun
581 12 Linköping
Kontaktperson: Håkan Lundberg
Telefon: 010-1036513
Telefon: 0705-102195

E-post: ostgotaleden@regionostergot...

Hitta hit

Res med kollektivtrafiken

Fakta

Start vid Amundebo. Gå upp en bit så sitter där en skylt Amuneboslingan och Drögenslingan.
Sedan är det bara att vandra på och följa de orange markeringarna.
Du kommer tillbaka till startpunkten.

Vägbeskrivning

Till Ulrika -
Med tåg/buss:
Östgötapendeln stannar i Vikingstad. Från Vikingstad går buss 552 till Ulrika. Från hållplats Ulrika station vandrar du österut tills du når anslutningsled i en vägkorsning nära kyrkan. Fortsätt rakt fram och tag höger mot Sjövik. 350 meter in på grusvägen finns en parkeringsplats med informationsskylt om Östgötaleden.

Med bil till Amundebo:
Kör länsväg 609 söderut från Vikingstad mot Nykil och Ulrika. Fortsätt rakt fram vid Ulrika kyrka och tag straxt därefter höger mot Sjövik. 350 meter in på grusvägen finns en parkeringsplats med informationsskylt om Östgötaleden.