Karta

Östgötaleden i Mjölby

Mjölby är en bra utgångspunkt för såväl korta som långa vandringar i spännande natur bland orkidéer, istidsspår och kulturlämningar.


ETAPPER

Bleckenstad - Lundbyvallen 8,4 km
Länk till karta
Vandringen startar vid Bleckenstad gård, en plats med anor från 4000 f.kr, på gränsen mellan Mjölby och Boxholms kommun. Sträckan går till största delen på stigar och skogsvägar, förbi gamla torpmiljöer och sker mestadels genom lättvandrad skogsmark. På sträckan finns flera vindskydd med grillplats samt ett utedass nära Bleckenstad.
Anslutningsleder: Strax väster om Bleckenstad ansluter leden söderut mot Linnefors-Strålsnäs-Boxholm samt anslutning till kanotled vid Svartån öster om Bleckenstad.
Vindskydd finns vid: Bleckenstad, Hallevadet, Ugglebo samt Bärbäck som ligger utefter anslutningsleden söderut mot Strålsnäs

Lundbyvallen - Skogssjö Bad- och friluftsanläggning 4,4 km
Länk till karta
Etappen följer till en början cykelvägen förbi och genom bostadsområdet Ryttarhagen för att sedan följa en stig upp på en höjd med namnet Kungshögarna. Höjden användes under lång tid som gravplats och här kan man skönja flera domarringar, bautastenar, treuddar och gravhögar.
I norra delen av Kungshögarna delar sig leden i en anslutning genom staden via Burensköldsvägen till Resecentrum. anslutningen är 1,4 km enkel väg.
Följer man den andra delen kommer man via gator och trottoarer förbi bostadsområdet Tunet och vidare på en traktorväg och tunnel under E4:an in i Skogssjöns naturreservat.
Här följer leden på stigar, det så kallade Istidsspåret, som via anslagstavlor berättar om rullstensåsar och dödisgropar, samt den flora och fauna som finns här. Man når efter en stund södra delen av Skogssjön där leden delar sig. Den ena delen av leden viker av mot kommunens bad- och friluftsanläggning, den andra fortsätter mot Örbackens naturreservat.

Skogssjön - Örbackens naturreservat 5,6 km
Länk till karta
Från delningen söder om Skogssjön slingrar sig leden vidare på den grusås som skiljer Skogssjön från den våtmark som finns på andra sidan. Leden drar därefter österut och korsar järnvägen vid Lycketorp. Vidare norröver genom "lättgången" och underbart vacker skogsterräng för att så småningom nå fram till Örbackens naturreservat.
Kalkkärret inramas av en välbetad och vacker hagmark och mitt bland det kalkrika porlande vattnet finns exempelvis nio olika orkidéarter och den köttätande växten sileshår.
Örbackens naturreservat ingår numera i Natura 2000 - EU:s nätverk av värdefull natur.
Vindskydd finns vid Örbacken.


RUNDSLINGOR
Vifolkavallen – Sya 15 km
Länk till karta
Vandringen går genom i varierad terräng och i vackra skogsmiljöer i en rundslinga mellan Vifolkavallen och Sya. Vandringen kan startas antingen vid Mjölbys idrottscenter Vifolkavallen eller Sya skidstadion. Leden går genom i Solberga naturreservat där den sällsynta läderbaggen lever. Du går här genom lummiga ekhagar, och vissa tider, tillsammans med ungdjuren som betar i sluttningen ner mot Svartån.
I Sya finns café och restaurang

Kontaktinformation

Mjölby kommun, Magnus Norrbom
595 80 Mjölby
Telefon: 010-2345000

E-post: magnus.norrbom@mjolby.se

Fakta

  • Ved finns för det mesta i vindskydd och på rastplatser
  • Koka alltid vatten från sjöar och vattendrag om du ska dricka
  • Leden är markerad med orange färg och vägvisningspilar