Karta

Östgötaleden i Mjölby

Mjölby är en bra utgångspunkt för såväl korta som långa vandringar i spännande natur bland orkidéer, istidsspår och kulturlämningar.


ETAPPER

Bleckenstad - Lundbyvallen 8 km
Länk till karta
Vandringen startar vid Bleckenstad gård, en plats med anor från 4000 f.kr, på gränsen mellan Mjölby och Boxholms kommun. Sträckan går till största delen på stigar och skogsvägar, förbi gamla torpmiljöer och sker mestadels genom lättvandrad skogsmark.

På sträckan finns flera vindskydd med grillplats samt ett utedass nära Bleckenstad.

Anslutningsleder: Strax väster om Bleckenstad ansluter leden söderut mot Linnefors-Strålsnäs-Boxholm samt anslutning till kanotled vid Svartån öster om Bleckenstad.

Vindskydd finns vid: Bleckenstad, Hallevadet, Ugglebo samt Bärbäck som ligger utefter anslutningsleden söderut mot Strålsnäs

Lundbyvallen - Skogssjö Bad- och friluftsanläggning 4,2 km
Länk till karta
Etappen följer till en början cykelvägen förbi och genom bostadsområdet Ryttarhagen för att sedan följa en stig upp på en höjd med namnet Kungshögarna. Höjden användes under lång tid som gravplats och här kan man skönja flera domarringar, bautastenar, treuddar och gravhögar.

I norra delen av Kungshögarna delar sig leden i en anslutning genom staden via Burensköldsvägen till Mjölby Resecentrum. anslutningen är 1,4 km enkel väg. 

Leden fortsätter via gator och trottoarer förbi bostadsområdet Tunet och vidare på en traktorväg och tunnel under E4:an in i Skogssjöns naturreservat. 

Här följer leden på stigar, det så kallade Istidsspåret, som via anslagstavlor berättar om rullstensåsar och dödisgropar, samt den flora och fauna som finns här. Man når efter en stund södra delen av Skogssjön där leden delar sig. Den ena delen av leden viker av mot kommunens bad- och friluftsanläggning, den andra fortsätter mot Örbackens naturreservat.

Skogssjön - Örbackens naturreservat 5,7 km
Länk till karta
Vid Skogsjöns friluftsområde finns under sommaren - camping, WC, dricksvatten och ett café. Det finns även grillplats och badplats.

Cirka 400 meter från starten delar sig leden följ skyltning norrut mot Örbacken. Härifrån slingrar sig leden vidare på den grusås som skiljer Skogssjön från den våtmark som finns på andra sidan. Du korsar sedan järnvägen och går en kort bit på trafikerad väg. Vid Lycketorp finns busshållplats.Leden fortsätter norrut genom lättvandrad och vacker skogsterräng för att sedan nå fram till  Örbackens naturreservat. Reservatet utgör ett av Östergötlands finaste kalkkärr. Mellan porlande bäckar växer flera ovanliga orkidéer under försommaren. Söder om reservatet finns ett  vindskydd med grillplats.


RUNDSLINGOR
Vifolkavallen – Sya 15 km
Länk till karta
Vandringen kan startas antingen vid Mjölbys idrottscenter Vifolkavallen eller Sya skidstadion. Oavsett var du börjar din vandring, så tar rundslingan dig mellan Vifolkavallen i Mjölby till Sya via Solberga naturreservat I sydöstra delen finns två alternativa sträckningar som båda är ungefär lika långa. 

Vandringen går genom i varierad terräng och i vackra skogsmiljöer till Sya skidstadion och samhälle. I Sya finns möjlighet att stanna till vid veganrestaurang/cafeteria för en fika eller lunch. Leden tar dig sedan vidare till de unika ekarna i naturreservatet Solberga. Du går här genom lummiga ekhagar, och vissa tider, tillsammans med ungdjuren som betar i sluttningen ner mot Svartån. 

I naturreservatet finns rödlistade lavar och slåtterängar. I ekarna finns skalbaggen ekoxen samt den sällsynta läderbaggen. I trakterna kring Solberga har människor levt under många tusen år. I reservatet finns gravfält från järnåldern där man funnit sammanlagt 86 fornlämningar. 

I Solbergaområdet går leden vidare via den gamla allén mot platsen där det troligen fanns en kungsgård till Magnus Ladulås på 1200-talet. Leden tar dig vidare på Sveriges huvudväg under åren 1945-1955, ”Riksettan”. Delar av vägen är här byggd med handhuggen gatusten som är formerad i en bågformad diagonalsättning. ”Riksettan” övergår till en kortare cykelväg och några bakgator innan du når Mjölbys idrottscenter Vifolkavallen.

BETESDJUR KAN FÖREKOMMA

Kontaktinformation

Mjölby kommun, Eva Ledin
595 80 Mjölby
Telefon: 010-2345436

E-post: eva.ledin@mjolby.se

Fakta

  • Ved finns för det mesta i vindskydd och på rastplatser
  • Koka alltid vatten från sjöar och vattendrag om du ska dricka
  • Leden är markerad med orange färg och vägvisningspilar