Karta

Östgötaleden i Ydre

Djupa skogar, leende ängsmarker och hundratals sjöar, det är Ydre! Här finns cirka 10 mil Östgötaled. En lämplig startpunkt för vandringen är i Österbymo där det finns parkering. Du kan även ta dig till Österbymo med buss.

ETAPPER

Smedstorp - Norra Vi 11 km
Länk till karta
I kulturreservatet Smedstorps dubbelgård har både hus och landskap bevarat sin karaktär alltsedan 1700-talet. Gårdens små, grå timmerbyggnader ger en levande bild av bondens liv under självhushållningens tid i Sverige.

Ca 1,5 km österut utefter Östgötaledens etapp mot Pinnarp finns ett vindskydd vid sjön Driens norra strand.

Vandringen mot Norra Vi går mestadels på småvägar. Mellan Målen och Stjärneberg råder skogsstigar och uppför Korpeberget är leden medelsvår. Från Korpeberget har du fin utsikt ner mot sjön Drien.

Länsväg 134 korsas två gånger och därefter når leden sjön Sommen sydspets. Vid elverket vid Visskvarn har elbolaget byggt en fiskväg. Leden följer härifrån mestadels på skogsstigar. Viss stigning upp till den fina rastplatsen Kungabordet där utsikten över sjön Sommen är fantastisk.

Vid framkomsten till Vassviksberget har man ännu en sagolik utsikt över Norra Vi-fjärden med kyrkan och byn. På en kort sträcka ner från berget mot Norra Vi är stigen grusig och lutar ned mot sjön. Det finns risk att halka i gruset. Enkelt räcke med rep finns.

Från Vassviksberget kan du även välja att fortsätta direkt på Östgötaledens etapp mot Österbymo utan att passera Norra Vi.


Norra Vi - Österbymo 18 km

Länk till karta

OBS! Svårframkomligt vid Bulegrottan, läs mer här. /Juni-juli 2024

Från Norra Vi följer du leden österut upp på Vassviksberget där du har en fin utsikt över Sommen. Vid bergets fot går stigen nära sjön. På en kort sträcka är stigen grusig och lutar ned mot sjön. Det finns risk att halka i gruset. Enkelt räcke med rep finns. Vill du undvika den branta passagen uppför berget kan du gena längs en mindre väg i sydostlig riktning från småbåtshamnen till parkeringen vid Vassviksbergets naturreservat. För en något längre vandring kan du från Norra Vi följa rundslingan Norra Vi runt åt väster. Rundslingan ansluter till etappen efter ca 6 km.

Fram till Ådala följer leden både småvägar och skogsstigar. Nära Lodstugan finns en välbevarad, skyltad varggrop. Vid Ådala finns ett vindskydd och en eldstad, vackert belägna utmed Bulsjöån.
Från vindskyddet fortsätter leden längs med Bulsjöån fram till Sunds bruk. Sunds bruk är lämningarna efter en industriplats med masugn, smedjor, kollador och slagghögar.

Efter att ha korsat länsvägen efter Ånestad leder en stig dig uppför Fåraberget, 180m. Stigen ned från berget är strapatsrik och lutar bitvis 40 grader. Det går att undvika den passagen genom att följa länsvägen fram till Jonsbo.

Vid den vackra skogstjärnen Alsjön ligger Bulegrottan med krypgång. Gamla kolarplatser passerar man också. Skogslandskapet är kuperat.

Leden fortsätter mot Österbymo genom ett kuperat skogavsnitt, både på skogsvägar och på stigar. En medelsvår stigning sker uppför Mosshultsberget som också har milsvid utsikt åt sydväst. Intill Mosshult finns en ängslada, en annorlunda raststuga med eldplats.
Norr om Österbymo ligger Ydregården där det finns både vandrarhem, sommarservering och hembygdsmuseum. Österbymo är Ydre kommuns centralort och här finns all service tillgänglig.

BETESDJUR KAN FÖREKOMMA LÄNGS ETAPPEN

Österbymo - Västra Lägern 20 km

Länk till karta
Österbymo är Ydre kommuns centralort och här finns all service tillgänglig.

Leden söderut passerar först Österby badpats och Österfors smedja vid Bulsjöån. Vid badplatsen finns eldplats och sommartid även dass. Fortsättningen går sedan på lättvandrad gammal järnvägsvall och skogsväg. Den första biten söder ut från Österby kan man göra en kort promenad, ca 1 km, både för kropp och själ. Längs en sträcka av en dryg kilometer finns illustrerade skyltar med citat av författare och poeter, alla med någon form av ydreanknytning. Stubbarps oskiftade by passeras, likaså byn Helgesfall.

I Brantefall finns ett vindskydd ca 400 meter från vägen. Strax intill ligger det fina fallet. Kom gärna hit på våren när snösmältningens vatten ökar fallets sevärdhet.

Söderut från Brantefall är etappen lättvandrad och går huvudsakligen på mindre och större grusvägar. Leden tar dig förbi flera stora gårdar. Vid Munkebo strålar Östgötaleden samman med Smålandsleden. Vid Hästemålen ca 1,5 km söder om Munkebo utefter Smålandsleden finns ett vindskydd. Vid Västra Lägerns sydspets kan du fortsätta vandra västerut på Smålandsleden.

RUNDSLINGOR

Norra Vi runt 9,2 km
Länk till karta
Start- och slutmål för rundslingan är vid Norra Vi kyrka. Leden ca 9 km, men du kan korta av den vid tre punkter genom att följa vägar, så att du återkommer till utgångspunkten.
Leden är mycket kuperad (bedöms som medelsvår). Vid bergets fot går stigen nära sjön. På en kort sträcka är stigen grusig och lutar ned mot sjön. Det finns risk att halka i gruset. Enkelt räcke med rep finns.

Det finns ett flertal rastplatser och vackra utsiktsplatser utefter leden som passerar de två naturreservaten Kälemålen och Vassviksberget. Utefter leden finns information om de sevärdheter som passeras.

Sommartid finns tillgång till toaletter och dricksvatten vid Norra Vi badplats.

Rundslingan har delvis gemensam dragning med Östgötaledens etapper Norra Vi - Österbymo och Smedstorp - Norra Vi.

BETESDJUR KAN FÖREKOMMA LÄNGS RUNDSLINGAN


Torpön runt 29,5 km

Länk till karta
Torpön erbjuder vandring i vacker skog med magnifik utsikt över sjön Sommen. Den markerade leden på Torpön är knappt 30 km men det finns flera små grusvägar som kan utnyttjas för att göra vandringen så lång eller kort som du själv vill.

Från landvägen norrifrån tar man linfärjan "Viktoria" från Blåvik som trafikerar sundet mellan slutet av april till slutet av september. Du kommer då till Torpöns färjeläge där du kan äta, fika, äta glass, besöka naturum Sommen eller prova höghöjdsbanan. Vid färjeläget finns också Torpöns camping och stuguthyrning. Utmed vägen lite längre söder ut hittar du Stebbarps gård med glasscafé, gårdsbutik och Bed & Breakfast.

Om du kommer från söder via Österbymo eller Tranås så är Torpön förbunden med fastlandet via en bro. Vägen ut till norra udden följer varsamt naturen och är mycket vacker.

Längs vandringsleden eller i nära anslutning hittar du flera sevärdheter som även nås via kortare promenader.

Om du vill vandra runt hela ön kan du övernatta i något av de två vindskydden som ligger utmed leden, Knuts Skeppstad respektive Lomsviken. Båda ligger mycket fint precis vid vattnet.

OBS! Det finns två branta passager med rep, dels mellan Börshults utsiktsplats och vindskyddet vid Knuts Skeppstad och dels väster om vindskyddet vid Lomsviken.


Seloberg och Skams gator 2-2,5 km

Länk till karta
Här vandrar du i storslagen och otämjd natur. Det vilda och kuperade landskapet kring Seloberg visar tydligt hur inlandsisen en gång format landskapet.

Rundslingan är 2 - 2,5 km lång beroende på vilka stigar du väljer. Vissa stigar är stundtals krävande och har branta passager men dessa går att undvika då flera alternativ finns.

Från toppen av Seloberg har du en vidsträckt utsikt över ydreskogarna och landskapet runt Sundsjöarna. Leden passerar stortjuven Selos grotta där han gömde sitt stöldgods, rester av ett gammalt stenbrott samt Ydre härads gamla avrättningsplats.

Den allra östligaste delen av leden på Seloberg går igenom den dramatiska ravinen Skams gator. Stigen går igenom blockterräng och i fuktig mark. Risken för nedfallna träd är stor eftersom området angripits av granbarkborre. Om du väljer den västligare stigen är vandringen enklare.

Kontaktinformation

Ydre kommun, Karin Dahlin
57060 Österbymo
Telefon: 0381-661101

E-post: karin.dahlin@ydre.se

Fakta

  • Ved finns för det mesta i vindskydd och på rastplatser
  • Koka alltid vatten från sjöar och vattendrag om du ska dricka
  • Leden är markerad med orange färg och vägvisningspilar