Karta

Östgötaleden i Ydre

Ydre kommun har cirka 10 mil Östgötaled. En lämplig startpunkt för vandringen är i Österbymo där det finns parkering. Du kan även ta dig till Österbymo med buss.

ETAPPER

Smedstorp - Visskvarn 7 km
Länk till karta
Vandringen går mestadels på småvägar från den unika Smedstorpsgården med halmtak och många gärdsgårdar. Ca 1,5 km österut utefter Östgötaledens etapp mot Pinnarp finns ett vindskydd vid sjön Driens norra strand. Mellan Målen och Stjärneberg råder skogsstigar och uppför Korpeberget är leden medelsvår. Från Korpeberget har du fin utsikt ner mot sjön Drien. 

Visskvarn - Vassviksberget 2,6 km

Länk till karta
Här börjar leden vid sjön Sommens sydspets. Du passerar Visskvarnsfallen och leden går mestadels på skogsstigar. Viss stigning upp till Stora Röja med sagolik utsikt här finns den inbjudande rastplatsen Kungabordet.
Vid framkomsten till Vassviksberget har man en lika sagolik utsikt över Norra Vi-fjärden med kyrkan och byn.


Vassviksberget - Ådala 4,5 km

Länk till karta
Lättvandrad sträcka på både småvägar och skogsstigar. Nära Lodstugan finns en välbevarad skyltad varggrop.
Vindskydd finns vid Ådala vackert beläget utmed Bulsjöån.


Ådala - Bulsjö gård 6,4 km

Länk till karta
Leden börjar på skogsvägar vackert utmed Bulsjöån. Lämningarna efter Sunds Bruk, masugn, passeras. Efter att du korsat Kisavägen börjar skogsstigar uppför Fåraberget, 180 m. Nedvandringen från berget är strapatsrik, lutning 40 grader. Vill du gå mer lättvandrat kan du följa Kisavägen fram till Jonsbo och gå skogsväg upp till leden. Vid den vackra skogstjärnen Alsjön ligger Bulegrottan med krypgång. Gamla kolarplatser passerar du också. Skogslandskapet är kuperat.
Vindskydd finns vid Ådala


Bulsjö gård - Ydregården 4,5 km

Länk till karta
Denna sträcka går i ett kuperat vackert skogavsnitt. både på skogsvägar och stigar. En medelsvår stigning sker uppför Mosshultsberget som också har milsvid utsikt åt sydväst
Intill Mosshult finns en ängslada, en annorlunda raststuga.
Väl framme vid Ydregården finns både vandrarhem, sommarservering och hembygdsmuseum.


Ydregården - Brantefall 9,7 km

Länk till karta
Högt belägen ligger Ydregården med utsikt över Ydre kommuns centralort Österbymo och milsvid utsikt åt söder. Leden passerar Österby badplats och Österfors smedja vid Bulsjöån och fortsätter sedan på lättvandrad gammal järnvägsvall och skogsväg. Längs den gamla banvallen är leden kantad av citat av författare och poeter med anknytning till Ydre. Stubbarps oskiftade by passeras likaså byn Helgesfall.
I Brantefall finns ett vindskydd ca 400 meter från leden. Strax intill ligger det fina fallet. Kom gärna hit på våren när snösmältningens vatten ökar fallets sevärdhet. Intill Brantefall finns också en bronsåldersgrav, Drakeröret.


Brantefall  -  Länsgränsen till Småland 11,5 km

Länk till karta
Etappen söderut från Brantefall är lättvandrad och går huvudsakligen på mindre och större grusvägar.
Vid Brantefall finns ett vindskydd med rastplats och eldplats. Strax intill ligger det fina fallet. Kom gärna hit på våren när snösmältningens vatten ökar fallets sevärdhet. En markerad avstickare leder till bronsåldersgraven Drakeröret.
Leden tar dig förbi gårdarna Malma, Arnarp, Sträng, Katebo och Salebo. Vid Munkebo nära smålandsgränsen binds Östgötaleden samman Smålandsleden. Det finns ett vindskydd ca 1,5 km söder om Munkbo utefter Smålandsleden.

RUNDSLINGOR

Norra Vi-leden 9 km
Länk till karta
Norra Vi-leden ansluter till Östgötaleden på sträckan Kisa-Österbymo vid Vassviksberget och söder om berget. Start- och slutmål  för rundslingan är annars är vid Norra Vi kyrka. Norra Vi hembygdsförening tillhandahåller en vandringsbeskrivning. Leden är i sin längsta sträckning ca 9 km, men du kan korta av den vid tre punkter genom att följa vägar, så att du återkommer till utgångspunkten. Leden är mycket kuperad (bedöms som medelsvår). Det finns ett flertal rastplatser och vackra utsiktsplatser utefter leden som passerar de två naturreservaten Vassviksberget och Kälemålen. Sommartid finns tillgång till toaletter och dricksvatten vid Norra Vi badplats


Torpön runt 28 km

Länk till karta
Vandra valfri längd med storslagen utsikt över Östergötlands näst största sjö. Det sägs att sjön Sommen har lika många öar som året har dagar, men frågan är om det verkligen stämmer. Något som däremot är sant är att Torpön är Sommens största ö och att naturen här är slående vacker. Den markerade vandringsleden på Torpön är 28 kilometer men det finns flera små grusvägar som kan utnyttjas för att göra vandringen så lång eller kort som du själv vill.  Det finns två branta passager med rep, dels mellan Börshults utsiktplats och vindskyddet vid Knuts Skeppstad och dels väster om vindskyddet vid Lomsviken.


Selo berg och Skams gator 2-2,5 km

Länk till karta
Här vandrar du i storslagen och otämjd natur. Det vilda och kuperade landskapet kring Selo berg visar tydligt hur inlandsisen en gång format landskapet.
Rundslingan är 2 - 2,5 km lång beroende på vilka stigar du väljer. Vissa stigar är stundtals krävande och har branta passager men dessa går att undvika då flera alternativ finns.
Från toppen av Selo berg har du en vidsträckt utsikt över ydreskogarna och landskapet runt Sundsjöarna. Leden passerar stortjuven Selos grotta där han gömde sitt stöldgods, rester av ett gammalt stenbrott samt Ydre härads gamla avrättningsplats.
Ett dramatiskt inslag i vandringen är ravinen Skams gator, en mäktig spricka i berget. Här är det kallt och fuktigt.

Kontaktinformation

Ydre kommun, Karin Dahlin
57060 Österbymo
Telefon: 0381-661101

E-post: karin.dahlin@ydre.se

Fakta

  • Ved finns för det mesta i vindskydd och på rastplatser
  • Koka alltid vatten från sjöar och vattendrag om du ska dricka
  • Leden är markerad med orange färg och vägvisningspilar