Karta

Östgötaleden i Ödeshög

Östgötaleden i Ödeshög - Vacker natur där Vättern och Omberg är navet. Leden följer Vättern och erbjuder magnifik utsikt över sjön och magiskt vackra Omberg. Söderut från Ödeshög vandrar man genom skog och ängsmark till Trehörna på gränsen till Boxholm.
 

ETAPPER

Ödeshög - Stocklycke 13,3 km
Länk till etappen på kartan

Detta är en av de vackraste etapperna i Östergötland! Leden följer till stora delar Vättern och erbjuder magnifik utsikt över sjön och magiskt vackra Omberg. 

Sträckan är rik på historiska platser och naturvärden. En höjdpunkt är det slående vackra Stora Lund naturreservat som leden passerar. I reservatet finns grillplatser och badmöjligheter. I reservatet finns betande djur.

Från Ödeshög följer leden en asfaltsväg några kilometer. Därefter vandrar du på stigar och små grusvägar. Etappen är till största delen lätt att vandra, men genom naturreservatet Stora Lund går leden över klippor och berghällar, där vandringen är mer krävande. Det kan även vara halt vid fuktig väderlek. 

Vid foten av Omberg ligger Ellen Keys vackra bostad Strand. Där kan man under säsong få en guidad visning. 

Vandringen fortsätter genom det vackra landskapet i Ombergs bokskog naturreservat med Östergötlands största bestånd av bok. Vissa partier passerar nära stup, vilket kräver försiktighet – framförallt då marken är fuktig eller om du har med dig små barn. Längs leden finns skyltar med illustrerade citat från författarinnan Ellen Key.

Vid Stocklycke hamn finns vindskydd, rastplats, grillplats och dass. Här är det också möjligt att bada.

Sista biten till vandrarhemmet går leden längs en imponerande ravin som bildades under istiden.

Mat och dryck längs vägen kan införskaffas i Hästholmen, ungefär mitt på sträckan. Hästholmens hamn har restaurang, café, badplats, ställplatser, stugor samt en femstjärnig gästhamn.

BETESDJUR KAN FÖREKOMMA 


Stocklycke - Borghamn 10,4 km
Länk till etappen på kartan
Första sträckan från vandrarhemmet sammanfaller Östgötaleden med istidsstigen. Det dröjer inte länge innan du får uppleva spår från istiden när leden går upp genom bokskogen i en slukränna.

Östgötaleden viker norrut och passerar den enkelriktade bilvägen. Ett intressant alternativ är att istället fortsätta på istidsstigen till Oxbåset, där bergsbranten stupar lodrätt ner i Vättern. Längs en brant ravin kan du ta dig ner till sjön.

Efter bilvägen är leden bitvis rejält kuperad och stenig. Om du har svårt att ta dig fram i sådan terräng kan du istället gå på bilvägen fram till stigen som går ned mot Älvarums udde där det finns vindskydd, grillplats, bänkbord och dass. Här kan du också passa på att svalka dig i Vättern.

Östgötaleden går vidare genom Storpissans naturreservat med flera hundra år gamla jättegranar. Genom reservatet rinner den kristallklara bäcken Storpissan som fått sitt namn av att den i en stråle kastar sig ner i Vättern.

Därefter passerar du ett område med Ombergs månghundraåriga jätteekar. Här hålls landskapet öppet med betesdjur och röjning av andra trädslag.

Leden drar vidare upp genom skogen och efter två kilometer når du Västra väggar som erbjuder en hisnande utsikt över Vättern. Här finns en rastplats tillgänglig för alla samt ett dass

Du korsar bilvägen och fortsätter på en stig ytterligare lite högre upp genom skogen. Efter tre kilometer når du Drottning Ommas fornborg. Därifrån är det inte långt till vandrarhemmet vid Borghamn Strand.

BETESDJUR KAN FÖREKOMMA

Borghamn - Alvastra  14,3 km
Länk till etappen på kartan
Den här etappen löper på östra sidan av Omberg och erbjuder vidsträckta vyer över Östgötaslätten där den berömda fågelsjön Tåkern breder ut sig.

Leden går först på skogsstigar och sedan en bit på grusväg upp mot Ombergs höjder. Strax efter att leden viker av från grusvägen mot fastigheten Svartsvall öppnar sig en vy mot Vättern.

Lite längre fram finns även möjlighet att ta en avstickare på 500 meter och följa en liten väg till Hälle källor. Denna vattenkälla har en lång tradition som offerplats och kallades tidigare även Heliga källor. Notera att källans vatten inte kontrolleras och bör därför inte drickas. I närheten finns även en rastplats och dass.

Efter ytterligare en kilometer kan du passa på att följa en liten stig mot Marberget. Här är det perfekt att ta en paus och njuta av utsikten över Ombergs södra delar, jätteekarna vid bergets fot och Vättern vars vattenyta ligger 125 meter under utsiktsplatsen.
Vandringen fortsätter genom skog, men en kilometer senare öppnar sig landskapet. Du har nu kommit fram till betesområdet Renstadfällan. Stora delar av Omberg användes förr i tiden för bete, men nu är detta en av de få kvarvarande. På försommaren blommar gullvivorna här.

Nästa vy över slätten får du vid Makersbergen där det ligger ett vindskydd med utsikt över Dagsmosse. Här finns bord, bänkar och eldstad, men inte dass. Om det är fullsatt här är det bara att vandra vidare en kilometer till nästa rastplats vid Höje Lilläng. Strax innan du når ängen är skogsstigen kantad av ramslök. Höje Lilläng ligger nära Ombergs enda jordbruk och hålls öppen av betande boskap. På ängen finns en liten uthägnad med bord, bänkar och grillplats. Vid den närbelägna parkeringsplatsen finns dass.

Vandringen fortsätter på skogsstigar som letar sig ner mot Alvastra klosterruin och Ombergs turisthotell.

BETEDSJUR KAN FÖREKOMMA


Ödeshög - Trehörna 23 km

Länk till etappen på kartan
Sträckan är kuperad och går igenom en mix av skogs- och kulturlandskap. Leden startar vid STF vandrarhem i Ödeshögs samhälle. 

Efter knappt 5 km vandring når du ett avtag till badplatsen vid Visjön. Avstickaren är cirka 1,2 km enkel väg. Vid badet finns grillplats och torrtoa. Efter ytterligare 4 km når du Storeryd där det finns en rastplats och torrtoa. 

Sedan följer en relativt lång sträcka som tar dig till den lilla kyrkbyn Trehörna. Leden går mestadels på grusväg med kortare avsnitt på stig. 

I Ödeshög finns boenden, caféer, restauranger och butiker. I Trehörna finns två vindskydd för övernattning, vid hembygdsgården och badplatsen.

RUNDSLINGOR

Hästholmenslingan 4,2 km
Länk till etappen på kartan

En kortare slinga runt Hästholmen och Ålebäcken med fina vyer mot Omberg. Den första biten har gemensam sträckning med etappen Ödeshög-Stocklycke

Mellan Hästholmen och Ålebäcken vandrar du huvudsakligen på stig i öppen mark med slående utsikt över Vättern och mot Omberg. Det finns flera klippor att ta rast vid eller ett bad. 

Du följer Ålebäcken ett kort stycke inåt land genom en beteshage. Här ser du lämningar av gamla kvarnanläggningar som delvis är medeltida. Vid Ålebäcken finns det några spänger och en bro. I månadskiftet oktober-november kan du se öringar gå upp i bäcken för att leka. 

Strax efter Ålebäcken delar sig leden, åt väster fortsätter leden mot Stocklycke. Följer du rundslingan viker du av österut. Du vandrar på en liten grusväg med utsikt över fälten mot Omberg och det anrika Turisthotellet vid bergets sydsluttning. 

Framme vid en korsning vänder du söderut på liten asfaltsväg och följer denna tillbaka mot Hästholmen. Strax efter korsningen står Sverkerstenen. Denna markerar den plats där kung Sverker enligt legenden blev dödad år 1156. 

Inne i Hästholmen finns en markerad avstickare till ett hällristningsområde med gåtfulla symboler från bronsåldern.

BETSDJUR KAN FÖREKOMMA

Stora Klintslingan 5 km
Länk till etappen på kartan
Slingan utgår från startplats Alvastra och följer först etapp Alvastra – Borghamn som löper längs Ombergs östra sida.

Efter en knapp kilometer delar sig leden. För att vandra medurs välj den vänstra stigen. Ett brant parti leder genom bokskogen upp på berget till en grusväg. Här når du snart en öppning i lövskogen och ett platsdesignat vindskydd placerat på sluttningen med magnifik utsikt. Vindskyddet uppfördes i projekt ARKNAT 2023. Här finns torrtoa och grillplats.

Slingan löper vidare genom vacker barrskog och sedan tillbaka längs bergets fot till parkeringen vid startplatsen.

Orrnässlingan 9,6 km
Länk till etappen på kartan

En mycket vacker slinga som till delvis löper genom stora öppna hagmarker på sluttningar gränsande mot Vättern.

Slingan kan användas som alternativ på Östgötaledens etapp Ödeshög- Stocklycke.

För att vandra medurs från Ödeshög följ Grännavägen söderut. Vik av mot Orrnäs gård genom den imponerande allén. Leden passerar gården och vidare genom de stora hagarna med oslagbar utsikt över Vättern. Hagarna betas under betessäsong.

Vid Öninge hamn är det fint att rasta, här finns grill och torrtoa. Det går även att ta ett bad från klipporna. Vägen tillbaka går längs landsvägen.

BETESDJUR KAN FÖREKOMMA

Omberg runt 26 km
Länk till mer information
Rundslingan består av Östgötaledens etapper Stocklycke-Borghamn, Borghamn-Alvastra samt norra delen av etapp Ödeshög-Stocklycke som alla beskrivs ovan. Etapperna är en del av Signaturled Omberg.

På Omberg finns möjlighet att välja flera alternativa vandringsleder, gör gärna en avstickare på någon av alla välmarkerade slingor. Östgötaleden är markerad med orange färg. Vandringskarta över Ekopark Omberg kan laddas ner från Sveaskog.

BETSDJUR KAN FÖREKOMMA

Kontaktinformation

Ödeshögs kommun, Maud Konradsson
59980 Ödeshög
Telefon: 0144-35000

E-post: maud.konradsson@odeshog.se

Fakta

  • Ved finns för det mesta vid vindskydd och rastplatser
  • Vattnet i sjöar och vattendrag måste kokas om du ska dricka
  • Ledens sträckor är märkta med orange färg och vägvisningspilar