Karta

Östgötaleden i Valdemarsvik

Valdemarsviks del av Östgötaleden bjuder på flera unika och slående vackra skärgårdsetapper. Leden går även genom fint odlingslandskap och passerar flera små härliga insjöar.


ETAPPER

Forsum-Gusum 14,4 km
Länk till karta

Starta gärna vandringen vid Forsums gammelskogs naturreservat, där finns parkering, rastplats med bord och eldplats.
Etappen börjar på en skogsstig genom Forsums naturreservat och fortsätter söderut på grusvägar och stigar. Du kan skymta Strolången men om du vill ha utsikt över sjön rekommenderas en avstickare till Jätteberget. 

Leden korsar Byngsboån och tar dig fram till sjön Byngaren där det ligger ett vindskydd i en hage. Söder om vindskyddet hittar du en fin badklippa.

Leden går över Gusumsån vid ett kraftverk och passerar under E22 genom en vägtrumma. Sista biten till Gusum går på fina skogsstigar och motionsspår. I samhället Gusum finns matbutik, pizzeria och busshållplats.

BETESDJUR KAN FÖREKOMMA LÄNGS ETAPPEN

Gusum - Valdemarsvik 11,1 km
Länk till karta

Leden mellan Gusum och Valdemarsvik följer söderut den gamla banvallen, som även är en lokal cykelled och tillgänglig för rullstol.

Det är en lätt vandring som tar dig genom skogs- och odlingslandskap. Vid Birkekärr finns en anslutningsled västerut mot Fallingeberg, där du efter 4 kilometer når Fallingebergs vindskydd med grillplats. Ytterligare några kilometer bort kan du ta en paus vid Banvallens rastplats. En rofylld liten oas omgiven av lövskog och vatten.

Vatten och torrdass hittar du vid Korpens Hus, Banvallsstugan. Leden in mot centrum passerar Möjligheternas trädgård, där det finns bänkar och grill som är tillgänglighetsanpassad. Längs Järnvägsgatan passeras huset där fotbollslegendaren Nils Liedholm bodde, och i Rosariumparken står hans ståtliga byst.
Ta gärna en avstickare från Järnvägsgatan i Valdemarsvik upp på Majeldsberget. Här har du en fin utsikt över samhället.
Från Valdemarsvik kan man vandra vidare på etappen Valdemarsvik - Fyrudden eller söderut på etappen Valdemarsvik - Tryserum.

I Gusum finns matbutik, pizzeria och busshållplats. I Valdemarsvik finns ett större utbud av matbutiker och serveringar. Söder om Valdemarsvik finns en campingplats med stugby. Östgötaledens etapp mot Tryserum passerar campingen.Valdemarsvik - Åsvik 35 km
Länk till karta
Från Valdemarsvik går leden genom Tryserums- och Östra Eds socknar ned till Åsviks säteri. Här passeras bland annat Härads före detta koppargruva, Kattedalsfjärdens unika strandängar och resterna efter Kattedals gamla tegelbruk. Här går att vika av på en rundslinga på 8 km runt Kattedal. (Se nedan) Fogelviks borgruin från början av 1300-talet är alltid, men särskilt på våren med all sin blomprakt, värd ett besök. Tre kilometer före Åsvik delar sig leden. Antingen kan man ta etappen öster ut från Ramsdal mot Ekudden  i Kvädöfärdens naturreservat, där fina beteslandskap och havsutsikt möter. Ett annat alternativ är att fortsätta en bit till Härvik och vika av österut mot Åsvikelandets och Torrö naturreservat med sin orörda natur.  Ett eldorado för den som älskar hav och ensamhet!

Längs etappen finns vindskydd med grillplats vid Storsjön


Ramsdal-Ekudden 15 km
Länk till karta
En vacker anslutningsled genom beteslandskap vid Licknevarpefjärden ut mot de yttre delarna av Kvädöfjärdens naturreservat

Reservatets huvudparkering är vid Ekudden. Här finns fikabord, torrdass och soptunna. Från parkeringen går en kort stig ut till ett vindskydd med eldplats samt en utsiktsplats mot öppet hav. Denna stig är tillgängliga för personer med rörelsehinder. Mellan vindskyddet och Ekuddens brygga finns en särskild brygga för dig som kommer med kajak eller kanot. Längst ut vid Ekudden finns relativt goda möjligheter till fågelskådning.

Förutom Ekudden finns ett par mindre parkeringar, en vid infarten till Kvädö gård samt en som ligger innan Kvädö, i anslutning till Licknevarpefjärden där det finns ett utsiktstorn och fikabord. Från utsiktstornet får du en fin vy över fjärden med omgivande skogar och det finns goda chanser att se stora andflockar under flyttningstid.


Härvik-Torrö 13 km
Länk till karta 
En anslutningsled genom Åsvikelandets naturreservat. ut till naturreservatet på Torrö. Halvön Åsvikelandet bjuder på härlig vandring i mycket glest befolkad natur. Här blandas jordbrukslandskap med både inner- och ytterskärgård. Leden går på några ställen genom beteshagar. Från avtaget från huvudleden vid Härvik är det 3 km till Kråkvik raststuga där man kan övernatta och sommartid fylla på dricksvatten från en kran. Omkring 50 % av sträckan ut till Torrö består av grusväg och resten är stig. Leden är flack till måttligt kuperad.

Från Åsvikelandet kan man via bro ta sig ännu längre ut mot havet – till Torrö naturreservat. Ute på Torrö går leden delvis över klipphällar och kan bitvis vara krävande. På Torrö finns ett före detta "lotsuppassningshus" på ett berg utmed farleden, varifrån lotsarna tidigare hade uppsikt över fartygstrafiken. Idag finns en snarlik kopia på den gamla grunden. Huset fungerar som rast- och övernattningsstuga för i första hand vandrare på Östgötaleden. 
Vindskydd med havsutsikt finns vid Långstadudden.

Läs mer: Vandringsförslag Åsvikelandet och Torrö
Ladda ner: Vandringskarta Åsvikelandet och Torrö (pdf)


Valdemarsvik-Fyrudden 27 km
Länk till karta
De första 21 kilometrarna till Gryt tar dig genom ett varierat skogs- och odlingslandskap. Vid Vikeboda utmed Valdemarsvikens östra strand rekommenderas en avstickare upp på det 48 m höga vårdkasberget Hammarsten. Klättringen är svår, men utsikten ger lön för mödan. Fin utsikt har man även från ett utsiktsberg söder om Högved, där leden passerar. Häradsskärs fyr på ett avstånd av 16,5 km ser man lätt därifrån vid vackert väder. Mellan Gryt och Fyrudden går leden fram i en lugn innerskärgård. Från Fyrudden, Gryt och Hosums by (halvvägs) kan Du ta buss tillbaka till Valdemarsvik.


Gusum-Fallingeberg 12 km
Länk till karta
Från Gusums samhälle går leden västerut på omväxlande på grusvägar, mindre skogsvägar och stigar fram till Fallingeberg, där det finns ett vindskydd med grillplats vid den vackra sjön Yxningen. Några kilometer utanför Gusum vid Forsen (Forssen) passerar leden över Gusumsån. Här fanns en mjölnkvarn under 1700-talet och möjligen ännu tidigare. År 1755 anlades ett slipverk till Gusums Bruk och många stenfundament från detta ser man vid passagen över bron. 

Efter ytterligare några kilometer finns en anslutningsled mot badplats, camping och café vid sjön Yxningen. Söder om Mörtsjön delar sig leden i två alternativa vägar och man kan välja att antingen gå åt vänster på en skogstig eller en grusväg som går rakt söderut. De båda alternativen sammanstrålar sedan. Därefter passerar leden den sk. Dalsvedstallen som är ett naturminnesskyddat träd ett kort stycke från leden.

Leden passerar sedan genom Fallingebergs naturreservat. Reservatet är ett större område med omväxlande barrskog, där träd i olika åldrar skonats från skogsbruk. Här kan du njuta av en sagolik och orörd skogsmiljö. På reservatets trädklädda marker växer hällmarkstallskog på höjderna och granskog i sänkorna. Efter reservatet är det endast någon kilometer kvar till vindskyddet i Fallingeberg.

Ett annat alternativ för att vandra mellan Gusum till Fallingeberg är att följa etappen Forsum-Valdemarsvik söderut från Gusum fram till Birkekärr och där vika av leden mot Fallingeberg. Den sträckan är 9 km.

Härifrån kan man vandra vidare på etappen Rumma-Fallingeberg mot Åtvidaberg eller gå någon av de två rundslingor som ansluter vid Fallingeberg:
Fallingebergssjön rundslinga
Brantsbo rundslinga


Tryserum-Fallingeberg 30 km
Länk till karta
I Tryserums kyrkby (10 km söder om Valdemarsvik) finns parkering och boendemöjligheter i form av både vindskydd och vandrarhem. Söderut från Tryserum följer leden omväxlande asfaltsväg och mindre skogsvägar/grusvägar. Vid Skirgöl fyra km söder om Tryserum, finns ett vindskydd med grillplats. Straxt söder om Grisjön, vid Grindsveden, kan man vika av på en rundslinga på 21 km österut som leder tillbaka till Tryserum (Läs mer nedan). Leden följer sedan Rammsjöns norra strand. Vid Stockebäck korsar leden E 22 vid en plankorsning. Se upp för trafiken!

Därefter går leden till stora delar på grusvägar och skogsvägar genom skog och vackert odlingslandskap och passerar flera fina sjöar. Leden följer delvis den gamla kungsvägen, som var den forna huvudvägen mellan Stockholm och Kalmar. Leden följer sjön Vindommens östra sida. Vid Ropställsbacken finns en rastplats, med bänk och bord, där man kan njuta av utsiken över sjön.

Efter ytterligare ca fem kilometer kommer man fram till kyrkoruinen vid Tryserums gamla kyrka, där det finns ett torrdass. Slående vacker utsikt över Kyrksjön har man från utsiktsplatsen Loboklint belägen straxt norrut. Efter ytterligare drygt tre km kommer man fram till ett vindskydd vid Bymossegöl beläget i ett myrmarkområdet med norrlandskaraktör. Har du tur hittar du hjortron! Straxt väster om Horvgölen delar sig leden och man kan välja att följa Branstbo rundslinga åt vänster eller höger för att komma fram till slutmålet vindskyddet i Fallingeberg. Väljer man den vänstra kommer man att passera husgrunder som utgör Älgerums gamla by. Följer man den högra leden viker den av mot Fallingeberg och passerar söder om Fallingebergssjön.

RUNDSLINGOR

Kattedal rundslinga 13 km
Länk till karta
Från huvudleden mellan Valdemarsvik och Åsvik kan man svänga av på en rundslinga som bland annat passerar genom naturreservatet Kattedals gammelskog. Här går vandringen över berghällar täckta av lavar och mossor genom orörd skärgårdstallskog. Genom reservatet går även en 5 km lång rundslinga som delvis sammanfaller med Östgötaleden. Vandrar man rundslingan "medurs" når man därefter Kattedalsfjärden och vandrar med fin utsikt över strandängarna. Leden passerar här resterna av Kattedals tegelbruk. Den andra halvan av slingan går över vackra betesmarker. Slinga ansluter sedan till huvudleden mellan Valdemarsvik-Åsvik


Gryt rundslinga 10 km
Länk till karta
Från Gryts samhälles västra del (Farmors ek) finns en rundslinga  förbi gården Strömmen och vidare genom Eköns naturreservat utmed Östersjöns strand till Eköns camping med badklippor, sommaröppen restaurang m.m. Förutom camping finns här stugor att hyra och ett vindskydd vid Kättilltäppan.

När du passerat Ekön kommer du strax till länsväg 212 som du passerar och sedan genom Snäckevarps villa- och fritidsområde tillbaka till Gryt. Väljer du i stället att följa väg 212 så kommer du efter en dryg kilometer till Fyrudden med dess hamn, affär, restaurang m.m.

Här kan du också (precis som i Gryt) kliva på Östgötatrafikens bussar och på 30 minuter vara tillbaka i Valdemarsvik. Slingan erbjuder relativt lätt vandring, förutom på ett ställe mellan gården Strömmen och Korsudden vid Ekön. Men där finns ett snällare alternativ att välja. Skyltar på plats visar vägen. Slingan rekommenderas att vandras "moturs" som här beskrivits – då får du lite mera havsutsikt. Kommer du med egen bil är det lämpligast att parkera vid Gryt samhälle (plats för ca 10 bilar) eller vid Eköns naturreservat.


Tryserum rundslinga 22 km
Länk till karta
Med utgångspunkt från Tryserums kyrkby kan du vandra en slinga som blir cirka 22 km.

Vill du vandra medurs följer slingan Östgötaledens huvudled Valdemarsvik-Åsvik på östra sidan om sjön Rånen. Här passeras lämningarna efter Härads gamla koppargruva. Slingan viker av västerut och passerar det vackra godset Hornsberg vid sjöns sydspets.

Leden slingar sig sedan norrut genom odlingslandskap och skog på grus- och skogsvägar och passerar genom Rödgölsskogens naturreservat. Här finns gammal barrskog av olika slag, lavklädda hällmarker med gammal tallskog och sänkor med örtrik granskog.

Slingan ansluter sedan norrut till huvudleden mellan Tryserum-Fallingeberg. Vindskydd med grillplats finns vid Skirgöl och vid Ekbacken i Tryserum, där det även finns ett vandrarhem.


Fallingebergssjön rundslinga 6,5 km
Länk till karta
Med utgångspunkt från startplatsen vid vindskyddet vid Fallingeberg vid den vackra sjön Yxningen, finns möjlighet att vandra två olika rundslingor - runt Fallingebergssjön eller Brantsbo rundslinga.

Går du rakt söder ut från vindskyddet kommer du till slingan som löper runt Fallingebergssjön. Om du vandrar "medurs" följer slingan först Fallingebergssjöns norra strand, och går sedan genom skog och odlingslandskap på den södra sidan. Sydväst om sjön när slingan viker av tillbaka mot Fallingeberg finns en varggrop strax intill leden.


Brantsbo rundslinga 9,1 km
Länk till karta
Slingan utgår från startplatsen vid vindskyddet vid Fallingeberg. Vandrar du moturs västerut, följer leden inledningsvis etappen som går mot Rumma och Åtvidaberg. Efter några kilometer viker slingan av söderut och passerar Högsjön, där det finns ett vackert beläget vindskydd med grillplats.

Leden följer sedan mindre grusvägar och skogsstigar och passerar intressanta historiska miljöer vid Brantsbo bevattningskanaler liksom resterna av Älgerums gamla by, vilken tros ha ödelagts av digerdöden år 1350.

Tillbaka mot Fallingeberg går slingan sydväst om Fallingebergssjön. Vill du gå en ännu längre slinga kan du följa leden runt Fallingebergssjön österut tillbaka. Hela sträckan blir då ca 11 km.

Häradsskär rundslinga 1,6 km
Länk till karta
Vandring i Gryts yttre skärgård. En kort rundslinga tar dig från Häradskärs gästhamn till den före detta lotsstationen. Utefter rundslingan finns en grillplats med bänkbord och en vidsträckt utsikt. Leden passerar lämningar av ett fiskeläge samt en ensam byggnad som förr användes av militären för att lyssna av radiotrafik. 

Alldeles intill Häradskär ligger Stångskär, de båda öarna förbinds med en liten bro. Här står den ståtliga röda Heidenstamfyren av järn. På väg mot fyren passerar du den före detta fyrvaktarbostaden. 

Statens Fastighetsverk och Valdemarsviks kommun har drivit ett EU-projekt för att rusta upp och tillgängliggöra Fyrplatsen på Häradskär för allmänheten. Gryts Hembygdsförening har på ideell väg hjälpt till med fortsatt upprustning. 

Fyrplatsen är en unik miljö långt från motorvägar och storstadens stress. Hit går det att komma med egen båt men även med turbåt på sommaren. Här erbjuds korttidsuthyrning och veckouthyrning i de gamla fyrvaktarbostäderna. Kryp ner till fyrens trygga sken och somna till ljudet av vågornas brus.
Läs mer hos Valdemarsviks kommun

BETESDJUR KAN FÖREKOMMA

Kontaktinformation

Valdemarsviks kommun, Fredrik Törnborg
61510 Valdemarsvik

E-post: fredrik.tornborg@valdemarsv...

Fakta

  • Ved finns för det mesta vid vindskydd och rastplatser
  • Vattnet i sjöar och vattendrag måste kokas om du ska dricka
  • Tänk på att vattnet vid kusten ofta är bräckt.
  • Ledens sträckor är märkta med orange färg och vägvisningspilar