Karta

Östgötaleden i Linköping

Östgötaleden i Linköpings kommun går längs Göta kanal, över slätten, genom staden och eklandskapet i den sjörika Stångådalen till södra skogsbygden i Ulrikatrakten. De flesta av etapperna är lättåtkomliga med bil eller buss och vid de båda kanalerna Göta respektive Kinda kanal kan man kombinera sin vandring med en kanalbåtstur. Flera av etapperna har god tillgänglighet för funktionshindrade. 

ETAPPER

Borensberg - Berg 21 km
Länk till etappen på kartan 
Sveriges längsta allé kantar vägen genom det vackra öppna landskapet som är rikt på fina naturmiljöer och kulturminnen. Längs den gamla dragvägen finns flera fina rastplatser.

Etappen följer en bilfri grusväg utmed Göta kanals norra kanalbank. En lättvandrad sträcka med god tillgänglighet för funktionshindrade. Den fungerar även utmärkt för cykling. Östgötaleden har här gemensam sträckning med pilgrimsleden St Birgitta ways.

Sommartid trafikeras sträckan Borensberg-Berg av passagerarbåten M/S Wasa Lejon. Ett tips är att ta båt en vägen och vandra tillbaka.

Gör gärna en avstickare till det frodiga naturreservatet Motala ströms ravin som ligger i anslutning till Ljungsbro samhälle. Reservatet ligger i en mäktig ravin med upp till 15 meter höga och branta sidor. Här finns industrilämning av Jakobslunds järnbruk från 1700-talet.

Vid Bergs slussar finns slusstrappan Carl Johan med sju sammankopplade slussar som höjer eller sänker båtarna hela 18,8 meter. I Berg finns ytterligare två dubbelslussar, Oscars sluss och Bergs sluss.

I Borensberg, Ljungsbro och Berg finns livsmedelsbutiker, caféer, restauranger och boenden.

Läs mer:

Berg - Trädgårdsföreningen 14 km
Länk till etappen på kartan 
Sträckan följer delvis gång- och cykelvägar över östgötaslätten och sedan längs Stångån in till centrala Linköping. Den är lättvandrad med huvudsakligen god tillgänglighet för funktionshindrade samt fungerar till stor del även utmärkt för cykling.

Leden passerar bl a Vreta klosters medeltida kyrka och klosterruin samt det mycket fågelrika Svartåmynningens naturreservat vid Roxen med vidsträckta betade strandängar.

Trädgårdsföreningen i centrala Linköping är en stor lummig park från 1859.

I Berg och Linköping finns livsmedelsbutiker, caféer, restauranger och boenden. 

Trädgårdsföreningen - Gamla Linköping 4,1 km
Länk till etappen på kartan
Vandring i stadsnatur. Sträckan följer huvudsakligen gång- och cykelvägar och har till största delen god tillgänglighet för funktionshindrade.

Den passerar flera värdefulla grönområden som Magistratshagen, Djurgården och Vallaskogens naturreservat

Gamla Linköping är ett unikt friluftsmuseum bestående av en levande småstad med hitflyttade och nybyggda hus i gammal stil samt Valla fritidsområde med bl a lekplats, minigolfbana och vandrarhem.

I Linköping finns livsmedelsbutiker, caféer, restauranger och boenden. 

Karlbergsplan - Vidingsjö 7 km
Länk till etappen på kartan
Sträckan slingrar sig genom naturreservatet Tinnerö eklandskap kultur och natur för att sedan leda fram till Vidingsjö motionscentrum. Här finns utegym, lekplats, grillplatser, dusch och toalett, café mm.
Tinnerö eklandskap är ett rikt och mångformigt mosaiklandskap med ekhagar och lövskogar och samtidigt ett nästintill komplett forntida kulturlandskap. Östgötaleden är markerad med orange färg på låga stolpar genom reservatet. Lokala reservatsleder går runt den återskapade Rosenkällasjön där fågeltorn och utsiktsberg finns. Här finns även brygga och plattform anpassade för funktionshindrade. Fröberget invid leden är en restaurerad torpmiljö från 1800-talet.
Vindskydd finns på två platser i naturreservatet, Djurgården och Tinnerö Kärr 

Hovetorp - Vidingsjö  12,7 km
Länk till etappen på kartan

Vandring längs Kinda kanals mäktiga slussar i både Hovetorp och Hamra som blandas med vyer av åkrar, hagar, ängar och skogar.

Mot slutet av vandringen passeras våtmarksområdena Ullaberg-Mossen och Ekängsdalen i södra Linköpings naturområde. I området som sitter ihop med Vidingsjö friluftsområde passeras även naturreservaten Ullstämmaskogen samt Vidingsjöskogen.

Det går att ta sig med kollektivtrafik till både start- och slutplatsen för vandringen.

Etappen har tre vindskydd, Ekäng, Ullstämmaskogen och Hovetorp

BETESDJUR KAN FÖREKOMMA

Hovetorp - Bjärka-Säby 6,4 km

Länk till etappen på kartan

Från Hovetorps slussar vandrar du utefter den lummiga Kinda kanal på en gammal dragväg. Strax innan sjön Stora Rängen svänger leden åt vänster mot enstaka bebyggelse där grusväg tar dig förbi KFUM-gården. Gör här gärna en avstickare till fina badklippor eller en rast.

Leden fortsätter genom blandad skog på stigar och mindre grusvägar tills du når Stångån. Innan du korsar ån kan du göra en avstickare till hembygdsgården Fornhemmet fint beläget bland gamla ekar.

När du korsat Stångån via en gångbro når du slottsparken kring Bjärka Säbys nya slott. Passa på att se dig omkring i eklandskapet runt slottet.

Det går att ta sig med kollektivtrafik till både start- och slutplatsen för vandringen.

Sommartid finns slottscafé i Bjärka Säby och kiosk med självbetjäning vid Hovetorps slussar. Vid båda platserna finns dricksvatten och WC/torrtoa.

Vindskydd finns vid Hovetorp.

BETESDJUR KAN FÖREKOMMA

Sätravallen - Bjärka Säby 10,9 km
Länk till etappen på kartan
Etappen följer stigar och mindre vägar genom det omväxlande eklandskapet. På vägen passeras Säby Västerskogs naturreservat, en urskogsliknande barrskog med mycket död ved i form av torrakor, högstubbar och lågor. Strax därefter även Bjärka-Säby ekäng, en välhävdad slåtteräng. Slutet på etappen går genom det pampiga herrgårdslandskapet med Gamla- och Nya Slotten i ett vackert eklandskap. Delar sträckan är en gammal kyrkled där kyrkobesökarna förr tog sig till och från kyrkan.

Vindskydd finns vid Sätravallen och Stora Mörken.

Reser du med kolletivtrafik till eller från Sätravallen är närmaste hållplats i samhället Bestorp. Markerad anslutningsled finns och möter huvudetappen i ett vägkors ca 1 km norr om Sätravallen. Vandringen blir då cirka 12 km.

Sätravallen- Vårdnäs 9,1 km
Länk till etappen på kartan
Etappen erbjuder varierande terräng med mycket uppför och nedför. Vandringen går mest på grusväg men även en del stigar och viss asfalt. I sommarstugeområdet Kristineberg är vackra omgivningar liksom vid Tarmsjön och Vårdnäs. Delar av sträckan är en gammal kyrkled där kyrkobesökarna tog sig till och från kyrkan.

Vindskydd finns vid Stätravallen.

Det är möjligt att resa med kollektivtrafik till/från start- och målplats. Med start eller mål i Sätravallen är närmaste hållplats i Bestorp. Markerad anslutningsled finns. Vandringen blir då cirka 12 km.

Sätravallen - Brokind 10 km
Länk till etappen på kartan
Till stor del lättvandrad sträcka som går genom ett omväxlande landskap med löv- och barrskogar, åkrar och hagmarker.

Hagmarker med höga naturvärden passeras vid Melskog och Galtebo. Du passerar Sätravallens och Brokinds naturreservat.

På denna etapp finns flera delningar av Östgötaleden. Vid Sjöholm i Östra delen av Storsjön kan du välja att gå in på rundslingan Rängen runt. Två km efter Sätravallen kan du välja att vika av mot Åtvidaberg, och efter ytterligare två km finns ett avtag mot Rimforsa och Trollegater.

Vindskydd finns vid Sätravallen och Nedre Långsjön 

Brokind – Viggeby 3,8 km
Länk till etappen på kartan
Lättvandrad sträcka som utgår från pendlarparkeringen i korset riksväg 34 och Rängenvägen. Etappen följer mindre vägar förbi de vackra ekhagarna i Brokinds naturreservat, Brokinds sluss samt Brokinds herrgård med slottsliknande huvudbyggnad och pampiga ekonomibyggnader. 

Snart når du Viggeby naturreservat där det finns badplatser, vindskydd, torrtoa, parkering och reservatsled runt halvön.

Leden slutar längst ut på Jaktstugeudden där du har en fin utsikt över sjön Järnlunden. Här finns flera vindskydd och grillplatser samt en raststuga.

Vissa ledsträckor är anpassade till personer med funktionsvariation liksom baden vid Viggebysand och Jaktstugeudden.

Det går att ta sig med kollektivtrafik till och från startplatsen vid pendarparkeringen Brokind vägkors.

Vårdnäs - Hovetorp 16,8 km
Länk till etappen på kartan
En längre etapp mellan Vårdnäs och Hovetorp på västra sidan av sjön Stora Rängen (via Stafsäter).

Du vandrar genom flera naturreservat med vackra lövskogar och eklandskap samt kulturella och historiska miljöer så som Vårdnäs och Stafsäter. Etappens mål är vid Kinda kanals största sevärdhet – Hoverops slussar i ett vackert lummigt område. Slussarna har en höjdskillnad på 15,8 meter, en trippelssluss samt en enkelsluss med en bassäng mellan sig. Missa inte det.

Vindskydd finns nära slussarna i Hovetorp

Längs etappen kommer du att stöta på orangea pilar med två spegelvända R. Dessa utmärker Rängen Runt, en 4,3 mil lång rundslinga som lämpligen kan göras över flera dagar. Här kan du läsa mer om vandringsförslag

Det går att ta sig med kollektivtrafik till/från start- och slutpunkt.

BETESDJUR KAN FÖREKOMMA

Trollegater – Öna 16 km
Länk till etappen på kartan
Medelsvår ledsträcka i bitvis kuperat skogslandskap där man vandrar på skogsstigar och grusvägar. Trollegaters naturreservat, i Kinda kommun, är känt för sina många grottor. Här finns en rast- grillplats under tak. Vid Svensbo finns ett rikt f d slåtterkärr och en restaurerad torpmiljö i Skogsstyrelsens regi med övernattningsstuga, informationsskyltar, promenadslinga, rastplats, grillplats och torrtoalett. Öna kulturreservat är ett välbevarat exempel på ett litet jordbruk i södra skogsbygden 

Öna – Ulrika 8,1 km
Länk till etappen på kartan
Medelsvår ledsträcka i bitvis kuperat skogslandskap där man vandrar på skogsstigar och grusvägar. Öna kulturreservat är ett välbevarat exempel på ett litet jordbruk i södra skogsbygden. Leden passerar en kvarnruin. Där finns en rastplats vid en liten göl. Vindskydd och grillplats finns vid Stenkullen, ca 4 km norr om Ulrika. På gården Bäck finns ett vandrarhem. En grotta finns nära leden vid Solltorp. I Ulrika samhälle finns busstation, butik/café, hembygdsgård och en anslutning till rundslingorna Amundeboslingan och Drögenslingan

Malexander – Ulrika  20 km
Länk till etappen på kartan
En lång etapp på stigar genom vacker och kuperad skog. Endast några kortare passager på väg. Leden följer småvägar och stigar och är oftast enkelt att gå. Några sträckor är dock lite mer krävande.

Den första delen av leden har gemensam dragning med etappen Malexander – Smedstorp som tar av österut efter cirka fem kilometer.

Från Malexander följer leden vackra skogsstigar genom bergen i bitvis mycket kuperad terräng Här följer leden den ringlande kyrkstigen mellan Malexander och Naregöl. Det var på denna stig som torpare och backstugesittare möttes upp på sin vandring till Malexanders kyrka förr i tiden. Leden passerar jättegrytor, gamla källor och naturreservatet Månhult. Naturreservatet är väl värt ett besök i ett naturskönt området med lång historia som odlingsmark. De lövrika markerna har en rik biologisk mångfald. 

Så småningom når du naturreservatet Ycke urskog som även det är besöksvärt. Här bjuds du på en annorlunda naturupplevelse i en av Östergötlands få urskogsrester. I reservatet finns kortare reservatsled samt grill- och rastplats under tak. 

Efter en dryg kilometer når du hembygdsområdet Källeryd i Ulrika med en samling historiska hus och torp. 

Vindskydd för övernattning finns dels vid sjön Svarten cirka 2,5 km från Malexander, dels vid en kort avstickare från Lilla Farsbo nära Axsjön cirka 5 km väster om Ulrika. 

I Ulrika finns busstation, butik/café och i närliggande Amundebo finns camping och bad. I Malexander finns affär, café, restaurang, boende och bad.

RUNDSLINGOR
Ekängsdalen 3,5 km
Länk till rundslingan på kartan
Ekängsdalens rundslinga tar dig runt de fågelrika våtmarkerna Ekängssjön och Ullstämmasjön. Fågelskådning blir här extra spektakulär då en grusväg går mellan sjöarna med vatten tätt inpå på båda sidor där fåglarna kommer riktigt nära. Här kan du bland annat se sångsvan, svarthakedopping, rörhöna och trana.

Du kan gå hela rundslingan eller bara gå runt den västra eller östra delen. Leden passerar flera fågeltorn, rastplatser, grillplatser och vindskydd.

Ullaberg och Mossens våtmarker 4,2 km
Länk till rundslingan på kartan
Här vandrar du vid ett nyanlagt våtmarksområde omgivet av barrskog. Runt våtmarkerna finns rundslingor och många naturliga utsiktsplatser. Rundslingorna är utmärkta med orangefärgade fyrkantiga brickor. Väljer du den längsta slingan blir vandringen drygt fyra kilometer lång, men du kan också välja kortare slingor. Bland fågelarterna du kan ha tur att se kan nämnas trana, skogssnäppa och svarthakedopping.

Längs leden finns flera rastplatser och grillplatser. Vid norra entrén finns en rastplats under tak, dass och en plattform för att skåda fågel. En lång spång leder tvärs över en av sjöarna. Leden går bitvis genom beteshagar.
 

Amundeboslingan 2,7 km
Länk till rundslingan på kartan
Amundeboslingan är knappt tre kilometer lång och leder dig runt i markerna kring Amundebosjön vid Ulrika. Vandringsleden tar dig förbi Amundebo Södergård, längs sjöstranden, upp till en fin utsiktspunkt och in i de djupa Ulrikaskogarna.

Är du varm efter vandringen är det nära till ett svalkande dopp vid Amundebobadet.

Leden går längs slingrande skogsstigar och kan upplevas lite krävande att gå. Slingan är en fristående del av Östgötaleden och har delvis samma sträckning som den längre Drögenslingan.

Du kan även starta Ulrika hembygdsgård. Vandringen blir då 2,3 km längre. 

Drögenslingan 9,7 km
Länk till rundslingan på kartan
Drögenslingan går genom skogarna öster om Ulrika, från Amundebo Södergård bort mot sjön Drögen. Större delen följer lättvandrade grusvägar, men en passage går på något mer krävande skogsstigar.

Missa inte den fina rastplatsen vid Drögens strand.

Vandringsleden är en fristående del av Östgötaleden och har delvis samma sträckning som den kortare Amundeboslingan. 

Du kan även starta Ulrika hembygdsgård. Vandringen blir då 2,3 km längre. 

Kontaktinformation

Linköpings kommun, Håkan Lundberg
581 81 Linköping
Telefon: 013-262643

E-post: hakan.lundberg@linkoping.se

Fakta

  • Ved finns för det mesta vid vindskydd och rastplatser
  • Vattnet i sjöar och vattendrag måste kokas om du ska dricka
  • Ledens sträckor är märkta med orange färg och vägvisningspilar