Karta

Östgötaleden i Linköping

Östgötaleden i Linköpings kommun går längs Göta kanal, över slätten, genom staden och eklandskapet i den sjörika Stångådalen till södra skogsbygden i Ulrikatrakten. De flesta av etapperna är lättåtkomliga med bil eller buss och vid de båda kanalerna Göta respektive Kinda kanal kan man kombinera sin vandring med en kanalbåtstur. Flera av etapperna har god tillgänglighet för funktionshindrade. 

ETAPPER

Borensberg - Ljungsbro 18 km
Länk till etappen på kartan 
Leden följer en bilfri grusväg utmed Göta kanals norra kanalbank. En lättvandrad sträcka med god tillgänglighet för funktionshindrade. Den fungerar även utmärkt för cykling. Sveriges längsta allé kantar vägen genom det vackra öppna landskapet som är rikt på fina naturmiljöer och kulturminnen.
Nära Ljungsbro samhälle ligger naturreservatet Motala ströms ravin. En mäktig ravin med upp till 15 meter höga och branta sidor. I reservatet finns en industrilämning av Jakobslunds järnbruk från 1700-talet. Reservatet sträcker sig längs Motala ströms gamla strömfåra mellan dammen vid Ljungsjön och Ljungsbro samhälle.
I Borensberg och Ljungsbro finns livsmedelsbutiker, caféer, restauranger och boenden.

Ljungsbro - Berg 3 km
Länk till etappen på kartan
Leden följer en bilfri grusväg utmed Göta kanals norra kanalbank. En lättvandrad sträcka med god tillgänglighet för funktionshindrade. Den fungerar även utmärkt för cykling. Sveriges längsta allé kantar vägen genom det vackra öppna landskapet som är rikt på fina naturmiljöer och kulturminnen.
Vid Bergs slussar finns slusstrappan Carl Johan med sju sammankopplade slussar som höjer eller sänker båtarna hela 18,8 meter. I Berg finns ytterligare två dubbelslussar, Oscars sluss och Bergs sluss.
I Ljungsbro och Berg finns livsmedelsbutiker, caféer, restauranger och boenden. 

Berg - Trädgårdsföreningen 14 km
Länk till etappen på kartan 
Sträckan följer delvis gång- och cykelvägar över östgötaslätten och sedan längs Stångån in till centrala Linköping. Den är lättvandrad med huvudsakligen god tillgänglighet för funktionshindrade samt fungerar till stor del även utmärkt för cykling. Leden passerar bl a Vreta klosters medeltida kyrka och klosterruin samt det mycket fågelrika Svartåmynningens naturreservat vid Roxen med vidsträckta betade strandängar.
Trädgårdsföreningen i centrala Linköping är en stor lummig park från 1859.
I Berg och Linköping finns livsmedelsbutiker, caféer, restauranger och boenden. 

Trädgårdsföreningen - Gamla Linköping 7 km
Länk till etappen på kartan
Vandring i stadsnatur. Sträckan följer huvudsakligen gång- och cykelvägar och har till största delen god tillgänglighet för funktionshindrade. Den passerar flera värdefulla grönområden som Magistratshagen, Djurgården och Vallaskogens naturreservat
Gamla Linköping är ett unikt friluftsmuseum bestående av en levande småstad med hitflyttade och nybyggda hus i gammal stil samt Valla fritidsområde med bl a lekplats, minigolfbana och vandrarhem.
I Linköping finns livsmedelsbutiker, caféer, restauranger och boenden. 

Djurgården - Vidingsjö 7 km
Länk till etappen på kartan
Sträckan slingrar sig genom naturreservatet Tinnerö eklandskap kultur och natur för att sedan leda fram till Vidingsjö motionscentrum. Här finns utegym, lekplats, grillplatser, dusch och toalett, café mm.
Tinnerö eklandskap är ett rikt och mångformigt mosaiklandskap med ekhagar och lövskogar och samtidigt ett nästintill komplett forntida kulturlandskap. Östgötaleden är markerad med orange färg på låga stolpar genom reservatet. Lokala reservatsleder går runt den återskapade Rosenkällasjön där fågeltorn och utsiktsberg finns. Här finns även brygga och plattform anpassade för funktionshindrade. Fröberget invid leden är en restaurerad torpmiljö från 1800-talet.
Vindskydd finns på två platser i naturreservatet, Djurgården och Tinnerö Kärr 

Vidingsjö  - Bjärka Säby 19 km
Länk till etappen på kartan
Denna del av Östgötaleden följer stigar och småvägar genom eklandskapet från Vidingsjö motionscentrum till slottet vid Bjärka-Säby. Leden passerar Vidingsjöskogen, Ekängsdalen och Ullstämmaskogen och fortsätter förbi inbjudande hagmarker, grova ekar, vackra slussar och andra kulturmiljöer. Detta är norra Europas största eklandskap. Missa inte den markerade avstickaren till Hjorthagen som landets äldsta hjorthägns som fortfarande är i bruk.
Vissa pilar är orange med två spegelvända R. Dessa utmärker Rängen Runt, en 4,3 mil lång rundslinga som går runt hela sjön Stora Rängen. Rundslingan är en del av Östgötaleden och löper längs västra sidan av sjön.
Sommartid finns kiosk i Hovetorp och slottscafé i Bjärka Säby.
Vindskydd finns i Ekängsdalen, Ullstämmaskogen och Hovetorp
OBS! granbarkborreåtgärder norra sidan av Mossens våtmark påverkar leden v27-v28. Läs mer

Bjärka Säby - Sätravallen 11 km
Länk till etappen på kartan
Sträcka med svårighetsgrad medel som följer stigar och mindre vägar genom det omväxlande eklandskapet. Strax söder om Bjärka-Säby passerar leden Bjärka-Säby ekäng, en välhävdad slåtteräng, och någon km därefter Säby Västerskogs naturreservat, en urskogsliknande barrskog med mycket död ved i form av torrakor, högstubbar och lågor.
Vindskydd finns vid Stora Mörken och Sätravallen.

Sätravallen - Brokind 10 km
Länk till etappen på kartan
Till stor del lättvandrad sträcka som går genom ett omväxlande landskap med löv- och barrskogar, åkrar och hagmarker. Hagmarker med höga naturvärden passeras vid Melskog och Galtebo. Du passerar Sätravallens och Brokinds naturreservat.
På denna etapp finns flera delningar av Östgötaleden. Vid Sjöholm i Östra delen av Storsjön kan du välja att gå in på rundslingan Rängen runt. Två km efter Sätravallen kan du välja att vika av mot Åtvidaberg, och efter ytterligare två km finns ett avtag mot Rimforsa och Trollegater.
Vindskydd finns vid Sätravallen och Nedre Långsjön 

Brokind – Viggeby 4 km
Länk till etappen på kartan
Lättvandrad sträcka som utgår från korsningen vid riksväg 34 och följer mindre vägar förbi de vackra ekhagarna i Brokinds naturreservat, Brokinds sluss samt Brokinds herrgård med slottsliknande huvudbyggnad och pampiga ekonomibyggnader.
I Viggeby naturreservat finns badplatser, vindskydd, torrtoa och lokala reservatsleder. Vissa ledsträckor är anpassade till personer med funktionsvariation liksom baden vid Viggebysand och Jaktstugeudden.
Vid Jaktstugeudden finns raststuga och två vindskydd 

Trollegater – Öna 16 km
Länk till etappen på kartan
Medelsvår ledsträcka i bitvis kuperat skogslandskap där man vandrar på skogsstigar och grusvägar. Trollegaters naturreservat, i Kinda kommun, är känt för sina många grottor. Här finns en rast- grillplats under tak. Vid Svensbo finns ett rikt f d slåtterkärr och en restaurerad torpmiljö i Skogsstyrelsens regi med övernattningsstuga, informationsskyltar, promenadslinga, rastplats, grillplats och torrtoalett. Öna kulturreservat är ett välbevarat exempel på ett litet jordbruk i södra skogsbygden 

Öna – Ulrika 8 km
Länk till etappen på kartan
Medelsvår ledsträcka i bitvis kuperat skogslandskap där man vandrar på skogsstigar och grusvägar. Öna kulturreservat är ett välbevarat exempel på ett litet jordbruk i södra skogsbygden. Leden passerar en kvarnruin. Där finns en rastplats vid en liten göl. Vindskydd och grillplats finns vid Stenkullen, ca 4 km norr om Ulrika. På gården Bäck finns ett vandrarhem. En grotta finns nära leden vid Solltorp. I Ulrika samhälle finns busstation, butik/café, hembygdsgård och en anslutning till rundslingorna Amundeboslingan och Drögenslingan

Ulrika – Malexander 21 km
Länk till etappen på kartan del 1 Ulrika-Naregöl och del 2 Malexander-Härsmålen
En lång etapp på stigar genom vacker och kuperad skog. Endast några kortare passager på väg. Leden följer småvägar och stigar och är oftast enkelt att gå. Några sträckor är dock lite mer krävande.
Från hembygdsområdet Källeryd i Ulrika går sträckan genom en vacker och småkuperad barrskogstrakt med rester av ett äldre kulturlandskap. Efter en dryg kilometer kommer du in i det vackra naturreservatet Ycke urskog med urskogskaraktär där det även finns en kortare rundslinga samt en rast- och grillplats under tak. Leden passerar även jättegrytor och gamla källor. När du passerat Ycke når du så småningom Naregöl. Härifrån följer leden den gamla kyrkstigen mot Malexander. Söder om Månhult kan du välja att vika av österut mot Smedstorp.
Längs leden och i dess närhet kan du se flera spår från istiden i form av sand- och grusplatåer, enorma flyttblock, vattenfyllda dödisgropar och jättegrytor. Det mest spektakulära exemplet är pelargrottan nära Malexander där vatten från en isälv format pelare som ser ut att bära upp bergsväggen ovanför. I Malexander finns affär, café och restaurang. Hotell Sommarhagen ligger vid leden norr om Malexander.
Vindskydd finns vid Axsjön och Svarten.


RUNDSLINGOR
Ekängsdalen 3,5 km
Länk till rundslingan på kartan
Ekängsleden tar dig runt de fågelrika våtmarkerna Ekängssjön och Ullstämmasjön. Gå hela leden eller bara runt den västra eller östra delen. Leden passerar flera fågeltorn, rastplatser och vindskydd.

Ullabergs och Mossens våtmarker 4 km
Länk till rundslingan på kartan
Våtmarkerna ligger i en dalgång mellan det öppna eklandskapet vid Siggantorp och Ullstämmaskogens vilda barrskog. Runt våtmarkerna finns rundslingor och många naturliga utsiktsplatser. Rundslingorna är utmärkta med orangefärgade fyrkantiga stolpar. Hela slingan i yttervarv är drygt 4 km lång, men vandringen kan även göras i kortare etapper.
 

Amundeboslingan 3 km
Länk till rundslingan på kartan
Amundeboslingan är knappt tre kilometer lång och leder dig runt i markerna kring Amundebosjön vid Ulrika. Vandringsleden tar dig förbi Amundebo Södergård, längs sjöstranden, upp till en fin utsiktspunkt och in i de djupa Ulrikaskogarna.
Är du varm efter vandringen är det nära till ett svalkande dopp vid Amundebobadet.
Leden går längs slingrande skogsstigar och kan upplevas lite krävande att gå. Slingan är en fristående del av Östgötaleden och har delvis samma sträckning som den längre Drögenslingan.

Drögenslingan 10 km
Länk till rundslingan på kartan
Drögenslingan går genom skogarna öster om Ulrika, från Amundebo Södergård bort mot sjön Drögen. Större delen följer lättvandrade grusvägar, men en passage går på något mer krävande skogsstigar.
Missa inte den fina rastplatsen vid Drögens strand.
Vandringsleden är en fristående del av Östgötaleden och har delvis samma sträckning som den kortare Amundeboslingan.

Kontaktinformation

Linköpings kommun, Håkan Lundberg
581 81 Linköping
Telefon: 013-262643

E-post: hakan.lundberg@linkoping.se

Fakta

  • Ved finns för det mesta vid vindskydd och rastplatser
  • Vattnet i sjöar och vattendrag måste kokas om du ska dricka
  • Ledens sträckor är märkta med orange färg och vägvisningspilar