Karta

Östgötaleden i Kinda

Östgötaleden i Kinda kommun

Etapp 1
Halvsjön – Smedstorp, 8 km
Leden från Halvsjön följer en skogsstig och är bitvis ganska kuperad innan man når Håredal vid sjön Sommens strand. Leden följer sedan småvägar och är mycket lättvandrad. Smedstorp är en unik dubbelgård från 1700-talet.

Etapp 2
Smedstorp – Pinnarp, 10 km
Sträckan går mestadels genom varierad skogsterräng och små skogsvägar. Ett omväxlande avsnitt som kan betraktas som "medelsvårt". Ett vindskydd finns i början av sträckan vids sjön Drierns strand. Man passerar Misterfalls askäng som är en hamlad löväng med fin utsikt över området. Sträckan avslutas i Pinnarp som är något av en knutpunkt för vandringsleden i Kinda. I Pinnarp finns bland annat stugor, vandrarhem och campingplats.
För gäster på campinen finns även ett bad.

Etapp 3
Misterfall – Kisa, 10 km
Från Misterfalls askängar kan man vika av mot Kisa. Man passerar då Humlehögsravinen. En geologiskt intressant plats som egentligen borde heta canyon då den är utmejslad ur berget av vatten. Från väg 134 går också ett markerat stickspår till Strömsborgs kvarn. Vandringen till Kisa sker delvis genom skogsterräng men också på småvägar. Leden passerar förbi Glimmingens norra strand där det finns e fin badplats. Leden ansluter till Kisa via Föllingsö odlingslandskap som är en vacker natur och kulturmiljö med inbjudande strövstigar.

Etapp 4
Kisa – Horn, 25 km
Från Kisa går leden till att börja med mycket på vägar. Sträckan avslutas dock med skogsterräng. Som helhet får sträckan betraktas som lättvandrad. Leden passerar byn Axhult där det finns en liten badplats vid Axsjön. Efter 17 km passerar leden sjön Täftern där det finns ett vindskydd.

Etapp 5
Horn – Smålandsgränsen, 10 km
I Hornåberg finns bad campingplats och kanotuthyrning. Leden fortsätter söderut i lättgången terräng. Den sista biten från Forsvik via Brunebo ner till smålandsgränsen och anslutningen till Sevedeleden går leden enbart på små vägar.

Etapp 6
Kisa – Pinnarp, 8 km
Från Föllingsö går leden i skogsterräng mot Pinnarp. Strax innan Pinnarp når man sjön Föllingen. Sommartid kan man ta sig över sjön med en färja. Man drar sig själv över med rep. Ett kul inslag i vandringen som brukar uppskattas mycket, speciellt av barnen. Under vintern är inte färjan i sjön. Då får man gå runt via vägbron som delar av Övre och Nedre Föllingen.

Etapp 6
Kisa – Pinnarp, 8 km
Från Föllingsö går leden i skogsterräng mot Pinnarp. Strax innan Pinnarp når man sjön Föllingen. Sommartid kan man ta sig över sjön med en färja. Man drar sig själv över med rep. Ett kul inslag i vandringen som brukar uppskattas mycket, speciellt av barnen. Under vintern är inte färjan i sjön. Då får man gå runt via vägbron som delar av Övre och Nedre Föllingen.

Etapp 7
Pinnarp – Pålhult, 15 km
Från Pinnarp kommer leden ner till sjön Övre Föllingen. Sommartid kan man ta sig över sjön med en färja. Man dra sig själv över med rep. Ett kul inslag i vandringen som brukar uppskattas mycket, speciellt av barnen. Under vintern är inte färjan i sjön. Då får man gå runt via vägbron som delar av Övre och Nedre Föllingen. Vandringen upp till Pålhult går i
skogsterräng och får betecknas som ganska svår. Det är en hel del kalhyggen och sankmarker som kan vara våta på våren. Gummistövlar rekommenderas. Ungefär mitt på sträckan passerar man Öknehults vandrarhem. Här finns också badmöjligheter.

Etapp 8
Pålhult – Rimforsa, 16 km
Sträckan norr ut från Pålhult går helt i skogsterräng och är rejält kuperad. Efter några km finns ett stickspår ner till Ösjön där det finns ett vindskydd. Efter ytterligare några km finns ett stickspår till Trollegater. Naturreservatet Trollegater är ett system av grottor där den största mäter nästan 100 m. Innan Rimforsa passerar leden naturreservatet Hallstad ängar. Här finns en badplats och ett vindskydd. Från Hallstad ängar utgår också ett stickspår till Hallstad Kvarnar.

Etapp 9
Rimforsa - Linköpingsgränsen, 10 km
Sträckan utgår från Rimforsa där det finns badplats och kanotuthyrning. Efter bara någon km kan man genom en kort avstickare komma till Kalvuddens vandrarhem. Vandringen norrut mot Linköpingen går delvis på små vägar och delvis i skogsterräng. Sträckan får betecknas som tämligen lättvandrad.

Etapp 10
Linköpingsgränsen – Åtvidabergsgränsen, 10 km
Strax norr om Linköpingsgränsen delar sig leden där en sträckning går vidare norr ut mot Linköping och den andra går österut mot Åtvidaberg. Den passera då ett litet hörn av Kinda. Lättvandrad sträcka på småvägar och genom lövskog. Är det badväder rekommenderas den trevliga lilla badplatsen vid sjön Tran. 

Kontaktinformation

Kinda kommun, Axel Karlsson
590 40 Kisa
Telefon: 0494-19121

E-post: per-axel.karlsson@kinda.se

Fakta

  • Ved finns för det mesta vid vindskydd och rastplatser
  • Vattnet i sjöar och vattendrag måste kokas om du ska dricka
  • Ledens sträckor är märkta med orange färg och vägvisningspilar