Karta

Östgötaleden i Kinda

I Kinda vandrar du genom hagmarker och djupa skogar, över kuperad terräng med raviner och berg och längs med Kindas många sjöar. Du kan även vandra i ett av Europas största eklandskap längs Stångåns sjösystem och upptäcka det unika landskapet med dess fascinerande kulturhistoria. Det finns flera etapper med olika svårighetsgrad. 


ETAPPER

Sätravallen-Mormorsgruvan 18,5 km
Länk till etappen på kartan
Etappen utgår från Sätravallen söder om Linköping. Vid Sätravallen finns ett vindskydd med grillplats och möjlighet att parkera. Efter några kilometer delar sig leden där en sträckning går vidare söderut mot Rimforsa och en fortsätter österut mot Mormorsgruvan och Åtvidaberg. Det här är en lättvandrad sträcka på småvägar och genom lövskog och vackert öppet odlingslandskap. Är det badväder rekommenderas den trevliga lilla badplatsen vid sjön Tran där det även finns grillplats och torrtoa. Vid Beta finns ett vindskydd för övernattning.

Rimforsa - Sätravallen 15 km
Länk till etappen på kartan
Etappen utgår från Rimforsa där det finns kollektivtrafik i form av både buss och tåg. Det är en omväxlande och lättvandrad sträcka längs småvägar och delvis i skogsterräng. Vid Rimforsa samhälle går leden bitvis längs med bilväg. Norr om Rimforsa passerar leden Opphem, där öppna odlingslandskap varieras med skogspartier. Leden går genom den idylliska bygden kring Gärdala och passerar även scoutgården Lövsveden där det finns ett vindskydd. Det finns ytterligare ett vindskydd med grillplats vid Nedre Långsjön. Söder om Sätravallen är terrängen flack och växlar mellan dels barr- och lövskog och dels betes- och hagmarker. Vid Sätravallen finns ett vindskydd och grillplats. Leden fortsätter sedan norrut mot Bjärka Säby och Linköping längs etapp: Bjärka Säby-Sätravallen.

Fagerhult - Rimforsa 22 km
Länk till etappen på kartan
Sträckan norr ut från Fagerhult går helt i skogsterräng och är mycket kuperad. Leden passerar en fin utsiktspunkt vid sjön Metan några kilometer norrut. Efter 8 km kommer ett avtag ner till Ösjön där det finns ett vindskydd. Efter ytterligare några kilometer finns ett avtag mot Trollegater där man kan välja att vandra vidare etappen Trollegater - Öna och vidare mot Ulrika. Avstånd från Fagerhult till Trollegater är 14 km.

Naturreservatet Trollegater är ett system av grottor där den största mäter nästan 100 m. Leden passerar Klevbergets naturreservat som erbjuder magnifik utsikt över sjön Järnlunden. Leden passerar därefter också naturreservaten Hallstad ängar och Borgarmon. Här finns en badplats, ett vindskydd, eldplats och torrtoalett. Från reservaten är det ca 3,6 km kvar att vandra till Rimforsa station.

Anslutning till Trollegater
Länk till etappen på kartan
Mellan etapperna Trollegater-Öna och Fagerhult-Rimforsa finns en anslutningsled. Naturreservatet Trollegater innehåller är en av Sveriges största urbergsgrottor. Äventyr och spänning väntar dig som vill utforska Trollegater! I grottan finns ett system av gångar som är nära hundra meter långt. Här finns en stor parkering med plats för både bilar och bussar. Vid parkeringen finns informationsskyltar om reservatet, rastplats med fikabord.

Se vandringstips: Trollegater-Rimforsa 13 km

Från Trollegater fortsätter Östgötaleden norrut mot kulturreservatet Öna och vidare mot Ulrika i Linköpings kommun.

Pinnarp-Fagerhult 12 km
Länk till etappen på kartan
Från startplatsen i Pinnarp går leden ner till sjön Övre Fölingen. Sommartid tar du dig över med dragfärja – ett kul inslag i vandringen som ofta uppskattas mycket av barn. Under vinterhalvåret är inte färjan i sjön, då vandrar du istället över vägbron mellan Fölingssjöarna. Etappen blir då 16 km. Se vinterled.

Vandringen upp till Fagerhults naturreservat går i skog och är kuperad och krävande. Den steniga kuperingen skapar sankmarker som kan vara våta på våren, men ansträngningen är mödan värd. Skogen är mycket vacker med mossbeklädda stenformationer och goda svampmarker. Vid Fagerhult finns parkeringsplats.

Pinnarp - Kisa, via Föllingsö 19 km
Länk till etappen på kartan
Inledningsvis löper etappen parallellt med Östgötaleden mot Smedstorp, men viker av vid Misterfall och tar dig till Kisa. Det här är en varierande etapp med flertalet sevärdheter. Misterfall askäng är ett levande fornminne med sina hamlade askar och fantastisk rikedom på växter. Här kan du ta en paus vid rastplasten med grill.

Du passerar magiska Humlehögsravinen – en 800 m lång ravin som formats av naturkrafterna genom århundrandena. Området är ett skyddat genom biotopskydd och Natura 2000, extra varsamhet kring källmarkerna ombeds. 

Från väg 134 går även ett markerat stickspår till Strömsborgs kvarn.

Leden passerar Glimmingens strand där det finns en fin badplats med sommaröppen torrtoa och grillplats. Väster om Kisa går leden genom Föllingsö odlingslandskap, där traditionell odling och djurhållning andas svunna tider. Här finns en rastplats invid en liten sandstrand vid sjön. Vandringen till Kisa sker delvis genom skogsterräng men även på småvägar.

Kisa - Pinnarp 10 km sommar / 12 km vinter
Länk till etappen på kartan
Sträckan mot Pinnarp är kuperad och betecknas som medelsvår. Efter större delen av etappen möter du ett vägskäl med två alternativ till Pinnarp och ett vidare norrut mot Fagerhults naturreservat via etappen Pinnarp-Fagerhult. De två alternativen mot Pinnarp är säsongsberoende, då sommarleden inkluderar en dragfärja över sjön Övre Fölingen – ett kul inslag i vandringen som brukar uppskattas mycket, speciellt av barnen. Under vinterhalvåret är inte färjan i sjön. Vik då av mot vägbron mellan Fölingssjöarna. Etappen blir då 12 km. Se vinterled.

Nära vägbron finns även en mindre badplats vid Sommaro med  toalett.

I Pinnarp finns flera boendeanläggningar, härifrån kan man även följa Östgötaleden vidare på etappen mot Smedstorp.

Smedstorp - Pinnarp 13 km
Länk till etappen på kartan
Etappen utgår från Smedstorps dubbelgård som är ett kulturreservat med anor från 1700-talet. Norr om Smedstorp i början av sträckan finns ett vindskydd med eldstad vid sjön Drien. Leden går mestadels genom varierad skogsterräng och på små skogsvägar. Det är en omväxlande etapp som kan betraktas som "medelsvårt".

Efter ett par kilometer söder om Pinnarp passerar leden Misterfalls askäng som är en hamlad löväng med fin utsikt över området och fantastisk rikedom på växter. Här finns information om landskapets växter och djur och du kan ta en paus vid rastplasten med grill.

Vid Misterfall delar sig leden. Fortsätt norrut för att komma till Pinnarp som är något av en knutpunkt för vandringsleden i Kinda. I Pinnarp finns bland annat stugor, vandrarhem, och campingplats. alternativ kan du vika av på etapp mot Kisa via Föllingsö som är 19 km.

Malexander - Smedstorp 24 km
Länk till etappen på kartan
Leden från Malexander följer vackra skogsstigar genom bergen i bitvis mycket kuperad terräng. Den första delen av leden har gemensam dragning med etappen Malexander – Ulrika. Här följer leden den ringlande kyrkstigen mellan Malexander och Nargöl. Det var på denna stig som torpare och backstugesittare möttes upp på sin vandring till Malexanders kyrka förr i tiden.

Cirka 2,5 km norr om Malexander finns ett vackert beläget vindskydd vid sjön Svarten. Efter ytterligare 2,5 km kommer du det ställe där leden delar sig. Följ leden österut mot fina Mörtsjön. Här finns ett vindskydd ute på en udde. 

Leden tar dig vidare förbi Halvsjön och ner till Sommen vid Håredal, huvudsakligen på mindre grusvägar. Du passerar Sommenäs naturreservat ädellövhagar. Leden följer sedan småvägar och stigar genom skog och odlingslandskap. Du följer Lidhultsbarnens genväg genom skogen till söndagsskolan i Besstugan, Svenningby. Etappens mål är den unika dubbelgården Smedstorp från 1700-talet.

BETESDJUR KAN FÖREKOMMA LÄNGS ETAPPEN

Kisa – Horn 25 km
Länk till etappen på kartan
Efter att du vandrat ut ur samhället i Kisa, längs en del bilvägar tar leden dig söderut mot byn Axhult, här finns möjlighet att bada i Axsjön. Efter 17 km har du tagit dig via Lillön och Storön till platsen där sjöarna Täftern och Rummasjön möts. Här finns ett vindskydd. Vid Rummasjöns sydligaste spets finns en plats som vi klassat som en rofylld plats. Njut av tystnad och den vackra utsikten över sjön.

Ytterligare ett vindskydd finns vid Stångån några kilometer söderut vid Åbyboda. Leden fortsätter längst Stångån som via det vackra Blomsfors tar dig till start-slutpunkten vid Hornåbergs camping. Här finns både badplats och grillplats. I Horn finns ett vindskydd med grillplats vid Horns skola. Ytterligare ett vindskydd ligger vid Stångån väster om samhället.

Efter Horn fortsätter leden med 13 km enkel vandring ner till Smålandsgränsen där Östgötaleden övergår i Sevedeleden. Se Horn-Sevedleden nedan.

Horn - Sevedeleden 13 km
Länk till etappen på kartan
Genom denna etapp i lättgången terräng binds Östgötaleden  samman med småländska Sevedeleden.Till Horn finns buss/tågtrafik från Linköping via Kisa (buss från Kisa) och möjlighet att proviantera i livsmedelsbutik samt café och restaurang. Hornåbergs Camping erbjuder ställ-/ och tältplatser samt stugor året runt. Har kan du även hyra kanot och fylla på dricksvatten under öppettid.

Strax efter Hornåbergs camping utanför Horns samhälle finns en avstickare till scoutkårens vindskydd vid Stångån. Den sista delen från Forsvik via Brunebo går enbart på små vägar ned till gränsen mot Småland. Fortsätter du i ytterligare 5 km når du Stjärnevik med både parkering och badplats.


RUNDSLINGOR

Hallstadrundan 13 km
Länk till etappen på kartan
En medelsvår rundslinga av Östgötaleden i mycket vacker och varierad natur- och kulturmiljö.

Från Rimforsa går leden ut på landsbygden längs mindre vägar och stigar genom skogar och intill hagar samt en mindre å. Bitvis är det mycket kuperad terräng. 

Från toppen av Klevbergets naturreservat är utsikten vidunderlig över sjön Järnlunden. Det går att göra en extra avstickare till fornborgen på Borgarmons naturreservat

Vandringen fortsätter över de blomsterrika Hallstad ängar naturreservat med sina hamlade lindar. Här finns vindskydd med eldstad, torrdass, sandstrand för bad och flera fikabord. 

Vandringen avslutas vid Rimforsa med närhet till både kollektivtrafik, affär och badplats.

Karta och vandringsbekrivning kan hämtas här

Kontaktinformation

Kinda kommun, Henrik Wilén
590 40 Kisa
Telefon: 070-3819108

E-post: henrik.wilen@kinda.se

Fakta

  • Ved finns för det mesta vid vindskydd och rastplatser
  • Vattnet i sjöar och vattendrag måste kokas om du ska dricka
  • Ledens sträckor är märkta med orange färg och vägvisningspilar