Karta

Östgötaleden Boxholm Sommenbygd

Tio mils vandringsled i vackra Sommenbygd med start i Boxholm. Leden slingrar sig fram på små grusvägar, skogsstigar genom trollskog, förbi små skogssjöar och bitvis förbi sjön Sommen.

ETAPPER

Boxholm - Trehörna 25 km
Länk till etappen på kartan
Sträckan är kuperad med en blandning av skog- och kulturlandskap. leden går till största delen på skogsstigar. Svårighetsgrad medel.
Leden passerar flera rastplatser och Östergötlands största ek vid Lagnebrunna innan du når Göstrings urskog. I naturreservatet kan du se hur gammal skog som fått vara ifred kan se ut. Vid sjön Trehörningen finns ett vindskydd för övernattning. Leden tar dig förbi Bösemålens vackra och ålderdomliga odlingslandskap. Här är det gott om sten. Tag gärna den markerade avstickaren till lämningarna efter den medeltida borgen Mosseboborg innan du fortsätter till Trehörna.
I Trehörna finns värdshus och två vindskydd, ett litet vid Trehörna hembygdsgård och ett stort vid badplatsen.

Boxholm–Strålsnäs 10 km
Länk till etappen på kartan
Sträckan är lättvandrad på småvägar och stigar. Vid Timmerö finns en badplats. Ett område med gammal skog passeras vid Åsbodalen.Vid Strömmen finns vindskydd, eldplats. Sommartid är Boxholms Bruksmuseum öppet. Det är inrymt i en kvarn från 1777.

Strålsnäs–Bleckenstad 10 km
Länk till etappen på kartan
Lättvandrad sträcka i kultur- och skogsbygd. Vindskydd finns vid Uvberget och  Bärbäck, båda med eldplats. Hembygdsgården Boden passeras på en gammal väg som var huvudled mellan Småland och Östergötland.
Anslutningsled: Bleckenstad-Mjölby

Boxholm–Eklabo 13 km
Länk till etappen på kartan
Sträckan är lättvandrad delvis på grusväg i skogsmark. Vid Timmerö finns en badplats. Ett vindskydd utan plankgolv finns vid Eklabonäset, eldplats.

Eklabo–Udden 7 km
Länk till etappen på kartan
Vandring genom skog med torpställen. Bitvis kuperat men stora delar är lättvandrade. Vindskydd vid Stora Stocksjön med badplats
Anslutningsled: Udden–Spånggölen

Udden–Sundet (Färjan) 7 km
Länk till etappen på kartan
Medelsvår vandring på stigar förbi sjöar. Vindskydd vid Fiskarp, eldplats.
Anslutningsled: Blåvik–Sundet (Färjan)

Sundet (Färjan)–Spånggölen 8 km
Länk till etappen på kartan
Medelsvår vandring på grusväg och stigar. Leden går bland annat i en ravin, Lycköhål. Efter lätt vandring på ravinens botten belönas du med fin utsikt över Sommen när du gått uppför en brant.Vindskydd vid Flanhult, eldplats, med möjlighet till bad i Sommen.

Spånggölen–Sjöbo 10 km
Länk till etappen på kartan
Lättvandrat på grusväg och stigar genom skogsmark. Enkelt litet vindskydd (lada) med britsar vid Såggölen.

Sjöbo–Malexander 10 km
Länk till etappen på kartan
Vandring både i kuperad terräng och på grusväg. Litet vindskydd vid Stora Bosagölen, eldplats. Kulturhistoriska byggnader finns vid Björnön. I Malexander finns bla turistbyrå och badstrand.

Malexander–Härsmålen 4,5 km
Länk till etappen på kartan
Medelsvår vandring med vindskydd vid sjön Svarten, eldplats. Leden delar sig vid Härsmålen och fortsätter norrut mot Ulrika och söderut mot Österbymo eller Kisa. Vindskydd söderut vid Mörtsjön.

Kontaktinformation

Boxholms kommun, Marie Torvaldsdotter Björkegren
59010 Boxholm
Telefon: 0142-89521

E-post: marie.torvaldsdotter-bjorke...

Fakta

  • Ved finns för det mesta vid vindskydd och rastplatser
  • Vattnet i sjöar och vattendrag måste kokas om du ska dricka
  • Ledens sträckor är märkta med orange färg och vägvisningspilar