Karta

Östgötaleden Boxholm Sommenbygd

Tio mils vandringsled i vackra Sommenbygd med start i Boxholm. Leden slingrar sig fram på små grusvägar, skogsstigar genom trollskog, förbi små skogssjöar och bitvis förbi sjön Sommen.

ETAPPER

 

Boxholm - Trehörna 25 km

Länk till etappen på kartan
Sträckan är kuperad med en blandning av skog- och kulturlandskap. leden går till största delen på skogsstigar. Svårighetsgrad medel.
Leden passerar flera rastplatser och Östergötlands största ek vid Lagnebrunna innan du når Göstrings urskog. I naturreservatet kan du se hur gammal skog som fått vara ifred kan se ut. Vid sjön Trehörningen finns ett vindskydd för övernattning. Leden tar dig förbi Bösemålens vackra och ålderdomliga odlingslandskap. Här är det gott om sten. Tag gärna den markerade avstickaren till lämningarna efter den medeltida borgen Mosseboborg innan du fortsätter till Trehörna.
I Trehörna finns värdshus och två vindskydd, ett litet vid Trehörna hembygdsgård och ett stort vid badplatsen.

 

Boxholm–Strålsnäs 10 km

Länk till etappen på kartan
Sträckan är lättvandrad på småvägar och stigar. Vid Timmerö finns en badplats. Ett område med gammal skog passeras vid Åsbodalen.Vid Strömmen finns vindskydd, eldplats. Sommartid är Boxholms Bruksmuseum öppet. Det är inrymt i en kvarn från 1777.

Strålsnäs–Bleckenstad 11,8 km

Länk till etappen på kartan
Lättvandrad sträcka i kultur- och skogsbygd. Vindskydd finns vid Uvberget och  Bärbäck, båda med eldplats. Hembygdsgården Boden passeras på en gammal väg som var huvudled mellan Småland och Östergötland.
Anslutningsled: Bleckenstad-Mjölby 

BETESDJUR KAN FÖREKOMMA

Boxholm–Blåvik 23,5 km

Länk till etappen på kartan

Detta är en omväxlande och fin del av Östgötaleden som passerar flera vackert belägna rastplatser och det finns även möjligheter till bad längs etappen. Sträckan är lättvandrad. Leden går på skogsstig, grusväg och kortare bit på asfaltsväg.

Boxholm trafikeras av Östgötapendel och är därför lätt att nå med kollektivtrafik. Här finns livsmedelsaffärer och boende. Lämpliga p- platser vid start och slut, finns vid Boxholm resecentrum och vid Blåviks kyrka. En kilometer söder om centrum passerar leden Timmeröbadet där det även finns en mindre parkering.

Söder om Boxholm går leden mycket vackert längs Svartån. Lite längre söderut vid Börshult vandrar du på grusväg genom vackra hagmarker. Straxt kommer du sedan till Laxberg där det finns en enkel rastplats precis vid Svartåns strand.

Leden går sedan genom skogsmark med möjligheter till både fina utsikter och närhet till vatten. Ett rastplats med grillplats finns vid Eklabonäset. Vindskydd med grillplats finns vid Stora Stocksjön.

(Vid Sundet kan du vika av vänster (västerut) på anslutningsled som tar dig vidare till rundslingan Stora Jordgölen- Storhagen.)

På Klevaberget har du fin utsikt över omgivande skogar och sjön Kleven. Leden ansluter sedan till etappen Blåvik - Sundsudden. Där kan du välja att gå höger fram till Blåvik där vandringen kan avslutas med ett bad. Tar du vänster kommer du efter några kilometer fram till vindskyddet vid Fiskarp vid Sommen.

Ytterligare några kilometer söderut når du Sundsudden där färjan till Torpön går under april-sommartid.

 

Blåvik-Sundsudden 5,9 km

Länk till etappen på kartan
Etappen går mellan Blåvik kyrkby till Sundsudden där du kan ta färjan över till Torpön under sommartid. I Blåvik finns en stor parkering vid kyrkan och en badplats i Sommen. Även Sundsudden har parkering. Vid Fiskarp finns ett vindskydd med enkel eldplats.

I Sundsudden ansluter följande etapper: Sundsudden-Malexander och Torpön runt

I Blåvik ansluter etappen: Boxholm-Blåvik

 

Sundsudden - Malexander  25,4 km

Länk till etappen på kartan

Varierad vandring på grusväg och stigar huvudsakligen i skogsmark.

Leden går bland annat i en ravin, Lycköhål. Efter lätt vandring på ravinens botten belönas du med fin utsikt över Sommen när du gått uppför en brant. Vill du gå lite längre kan du följa rundslingan Stora Jordgölen-Storhagen som ansluter till etappen vid två punkter, dels cirka 3 km söder om Spångagölen dels strax efter Spångagölen. Rundslingan är totalt 10,5 km.

Mellan Sjöbo och Gripenberg är leden omdragen och följer nu en vacker grusväg och passerar gårdarna i Skärlunda och den lilla byn Gripenberg. Du vandrar mellan stenmurar med fin vy över Moo-dalen. Efter Gripenberg ser du dubbelgården Björnön med hus från 1700-talet.

Fina stigar på hällmarker tar dig brant uppåt Skålberget bland knotiga tallar och renlav. Uppe på berget har du fin utsikt över några små sjöar. Här finns åter möjlighet till längre eller alternativ vandring genom att ta den anslutande Gransbo rundlinga på totalt 5,2 km. Rundslingan förenas åter med leden söder om Bosagölarna.

Efter en brant nedstigning når du Stora Bosagölen. Efter några kilometer kommer du till Pelargrottan med märkliga formationen från istiden. Härifrån är det cirka en kilometer till Malexander.

Utefter etappen finns tre vindskydd för övernattning: Flanshult vackert beläget vid Sommen cirka 3 km från Sundsudden, Dämshult/Såggölen en delvis öppen raststuga med britsar för två personer efter ungefär halva etappen samt vid Stora Bosagölen cirka 4 km från Malexander. Inget av vindskydden har dass.


Malexander – Ulrika 20 km

Länk till etappen på kartan
Etappen går på stigar genom vacker och kuperad skog med endast några kortare passager på väg. Leden följer småvägar och stigar och är oftast enkelt att gå. Några sträckor är dock lite mer krävande. 

Den första delen av leden har gemensam dragning med etappen Malexander – Smedstorp som tar av österut efter cirka fem kilometer.

Från Malexander följer leden vackra skogsstigar genom bergen i bitvis mycket kuperad terräng Här följer leden den ringlande kyrkstigen mellan Malexander och Naregöl. Det var på denna stig som torpare och backstugesittare möttes upp på sin vandring till Malexanders kyrka förr i tiden. Leden passerar jättegrytor, gamla källor och naturreservatet Månhult. Naturreservatet är väl värt ett besök i ett naturskönt området med lång historia som odlingsmark. De lövrika markerna har en rik biologisk mångfald.

Så småningom når du naturreservatet Ycke urskog som även det är besöksvärt. Här bjuds du på en annorlunda naturupplevelse i en av Östergötlands få urskogsrester. I reservatet finns kortare reservatsled samt grill- och rastplats under tak. 

Efter en dryg kilometer når du hembygdsområdet Källeryd i Ulrika med en samling historiska hus och torp. 

Vindskydd för övernattning finns dels vid sjön Svarten cirka 2,5 km från Malexander, dels vid en kort avstickare från Lilla Farsbo nära Axsjön cirka 5 km väster om Ulrika. 

I Ulrika finns busstation, butik/café och i närliggande Amundebo finns camping och bad. IMalexander finns affär, café, restaurang, boende och bad.

RUNDSLINGOR

 

Stora Jordgölen - Storhagen 10,5 km

Länk till rundslingan på kartan
En vacker rundslinga genom skog som passerar flera fina små skogssjöar i norr och förbi Storhagen, som är ett gammalt torp, i söder. 

Vandringen går på skogsstig förbi Jordgölen, Karlsgöl och Hults tvättgöl och sedan på små skogsvägar. Vid Jordgölen och Karlsgöl finns rastplatser under tak.

I norr kan man göra en avstickare till Pålsbotallen som är ca 370 år gammal. En riktig bjässe som står i ensamt majestät bland yngre tallar. Enligt äldre personer är det en ”Tandvärkstall”. Man slog då i en spik för att föra över smärta till tallen. Men inga spår av spikar har hittats.

Anslutande etapper: Boxholm-Blåvik via anslutningled Udden-Jordgölen (i väster) och  Sundsudden-Malexander (i öster)

 

Gransbo rundslinga 5,2 km 

Länk till rundslingan på kartan 

Slingan är 5,2 km, men om du går fram och tillbaka från Malexander som är den närmaste startpunkten, blir sträckan ca 10 km. Vandringen går mest på grusväg och stigar genom skog.

Ett tips är att starta vandringen vid Pelargrottan straxt utanför samhället, där det finns en mindre parkering. Pelargrottan är en sevärdhet med 2 meter höga pelarliknande bildningar som har formats av vatten för länge sedan.

Rundslingan följer i väster Östgötaledens etapp: Sundsudden-Malexander. På den sträckan passerar leden två fina små skogsjöar - Bosagölarna. Vid Stora Bosagölen finns ett vindskydd med grillplats, vackert beläget vid sjökanten. Norr om sjöarna går leden över ett brant berg. Uppe på berget finns en jättegryta.

Kontaktinformation

Boxholms kommun, Marie Jismyr
59010 Boxholm
Telefon: 0142-89521

E-post: marie.jismyr@boxholm.se

Fakta

  • Ved finns för det mesta vid vindskydd och rastplatser
  • Vattnet i sjöar och vattendrag måste kokas om du ska dricka
  • Ledens sträckor är märkta med orange färg och vägvisningspilar